Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Vedúci/vedúca Útvaru hodnoty za peniaze v priamom riadení predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja

Žilinský samosprávny kraj

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Komenského 48, Žilina
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 2 600 EUR/mesiac
  • Termín nástupu: dohodou
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Popis činnosti pracovného miesta:
Predsedníčka ŽSK hľadá aktívneho, angažovaného a cieľavedomého manažéra tímu, ktorý bude viesť svojich kolegov k naplneniu vízie ŽSK ako regionálneho partnera na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni s cieľom zvýšenia získanej hodnoty za vynaložené prostriedky na Úrade ŽSK a v organizáciách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej OvZP). Prácu tvorí spektrum činností s dôrazom na analýzu dát, tvorbu a implementáciu opatrení, metodík a úsporných návrhov.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
• riadenie, vedenie, koordinácia a motivovanie Útvaru hodnoty za peniaze (ďalej ÚHzP) - 4 zamestnanci
• tvorba návrhov úsporných výdavkových opatrení, napr. identifikácia, verifikácia, precizovanie neefektívnych oblastí, neúčelných služieb a investícií; predloženie najlepších možných opatrení na úsporu a/alebo zvýšenie hodnoty za peniaze v danej oblasti vrátane argumentov; tvorba a nastavenie merateľných ukazovateľov opatrení
• predkladanie návrhov na zmenu alebo vytvorenie nových verejných politík a úpravu procesov úradu alebo OvZP s cieľom zvýšenia ich hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti vo vzťahu k strategickým dokumentom ŽSK
• pripomienkovanie a predkladanie návrhov k programovému rozpočtu a rozpočtu ŽSK vrátane OvZP, interným predpisom, novelám zákonov SR a strategickým materiálom ŽSK (napr. PHSR)
• súčinnosť ÚHzP vecným a prierezovým odborom pri tvorbe analytických a strategických dokumentov pre vedenie Úradu ŽSK
• zabezpečenie správy portfólia projektov jednotlivými členmi tímu , participácia na príprave najväčších projektov vrátane spolupráce so špecialistami zo súkromného a verejného sektora – napr. ÚHzP Ministerstva financií SR, zabezpečenie stanovísk v rámci procesu hodnotenia projektových zámerov a projektov a hodnotenia rizík
• tvorba metodík pre vypracovanie doložky vplyvov - na rozpočet, životné prostredie a pod., príprava finančných analýz, cost-benefit analýz, štúdií uskutočniteľnosti a pod.
• zverejňovanie informácií v rámci Open Data a Politiky otvorenosti, ktoré sú v kompetencii ÚHzP
• zodpovednosť za komunikáciu s neverejnými hodnotiacimi organizáciami, napr. Transparency International Slovensko atď.
• ďalšie senior analytické činnosti súvisiace s potrebami vedenia ŽSK
• prezentácia výsledkov vedeniu a strednému manažmentu Úradu ŽSK
• spolupráca s ostatnými odbormi a oddeleniami Úradu ŽSK
• zastupovanie tímu ÚHzP na pravidelných poradách riaditeľov Úradu ŽSK, stretnutiach SK8 pre oblasť efektívnej verejnej správy, stretnutiach so zástupcami ústredných orgánov štátnej a verejnej správy, zástupcami zahraničných organizácií (Európska komisia, Svetová banka, OECD, Medzinárodný menový fond a i.), kontrolných subjektov (napr. NKÚ, štatutárni audítori a i.) a so zástupcami subjektov v rámci iných relevantných stretnutí
• komunikácia s odbornou verejnosťou

Zamestnanecké výhody, benefity

• príležitosť byť súčasťou stabilnej verejnej inštitúcie
• možnosť dlhodobého uplatnenia
• príležitosť tvoriť expertízu v rámci verejnej správy
• priestor pre profesionálnu sebarealizáciu
• možnosť prinášať zmeny a presadzovať zlepšenia, koncepčná práca, ktorá má pridanú hodnotu
• príležitosť odborne a osobnostne rásť, prijímať nové výzvy
• príležitosť podieľať sa na dobudovaní Útvaru hodnoty za peniaze s perspektívou jeho rozšírenia na komplexnú strategicko-analytickú jednotku
• možnosť zapojiť sa do projektov mimo bežnej operatívy
• motivačný mzdový systém, pravidelné bonusy k platu (individuálna doplnková mzda, kvartálne odmeny, vernostný bonus po odpracovaní 2 a viac rokov)
• široká ponuka zamestnaneckých výhod plynúcich z kolektívnej zmluvy (dovolenka nad rámec Zákonníka práce, príspevok na dôchodkové doplnkové sporenie, finančná podpora pri dôležitých životných udalostiach)
• preplácanie stravného zamestnávateľom nad úroveň stanovenú zákonom
• pohodový tím a príjemné pracovné prostredie
• služobný mobil
• bezproblémové parkovanie
• možnosť práce z domu

Informácie o výberovom konaní

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKUMENTOV
• žiadosť o zaradenie na osobný pohovor
• štruktúrovaný profesijný životopis
• doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• Vypracovanie stratégie vedenia Útvaru hodnoty za peniaze v rozsahu max. 2 strany A4)
• Predloženie zhrnutia - executive summary - v minulosti vypracovanej analýzy/ práce / štúdie / návrhu úspor na max. 2 strany A4)

INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE
Dátum vyhlásenia výberového konania: 20.7.2022

Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:
do 27.08.2022

Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:
e-mailom: [email protected]

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina

Spôsob vykonania výberového konania: osobný pohovor

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky a zároveň v požadovanom termíne predložia žiadosť o zaradenie na osobný pohovor spolu s ostatnými dokumentami.
S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktná osoba:
Mgr. Dana Mintálová t.č. 041/5032 251

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonómia, manažment, verejná správa, technické smery

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2) a Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

prax s riadením tímu

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Prax a osobnostné predpoklady:
• prax na obdobnej pozícii, skúsenosť s tvorbou komplexných analytických materiálov, stratégie a štúdií
• prax s riadením tímu min. 3 roky
• všeobecný prehľad v oblasti verejnej správy, politiky, ekonomiky
• prehľad o pôsobnosti, činnosti, hospodárení, právomociach a kompetenciách ŽSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
• prehľad o formách financovania - EÚ, PPP, koncesie, návratné formy, záruky, atď.
• preukázateľná schopnosť prinášať a implementovať do praxe nové kreatívne riešenia
• schopnosť zvládať náročné (aj stresové) situácie a na úrovni tímu proaktívne hľadať a predkladať riešenia
• vysoký stupeň komunikatívnosti so schopnosťou motivovať, viesť a rozvíjať svoj tím
• silné analytické zručnosti
• silné prezentačné zručnosti
• zmysel pre detail
• odhodlanie samostatného vzdelávania sa a odborného rastu
• lojalita, čestnosť, integrita
• aktívna, angažovaná, cieľavedomá a pozitívna osobnosť zameraná na výsledky

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Žilinský samosprávny kraj

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov