Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Riaditeľ Domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia Liptovský Hrádok

Žilinský samosprávny kraj

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Pod lipami, Liptovský Hrádok
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: od 1 300,00 € brutto
  • Termín nástupu: dohodou
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činností zariadenia
zodpovednosť za efektívne a hospodárne nakladanie so zvereným majetkom zariadenia

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

od 1 300,00 € brutto

Zamestnanecké výhody, benefity

služobný telefón

Informácie o výberovom konaní

Podmienky pre zaradenie do výberového konania:

• plnenie uvedených požiadaviek,
• predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania, motivačného listu, štruktúrovaného profesijného životopisu a fotokópie dokladu o vzdelaní,
• predloženie projektu so zameraním na napĺňanie podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb a ich rozvoj podľa potrieb regiónu, s dôrazom na efektívnu hospodárnosť prevádzkovania organizácie, v štruktúre podľa Smernice č. 96/2011 Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV), ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.zilinskazupa.sk » oznamy » dokumenty » smernice » schválené v roku 2011.


Žiadosť spolu s ostatnými vyžadovanými dokumentmi je potrebné doručiť do 03.10.2019 na adresu: Žilinský samosprávny kraj, oddelenie ľudských zdrojov, Komenského 48, 011 09 Žilina, s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ – DSS a ŠZ Liptovský Hrádok“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. V prípade nejasností kontaktujte PhDr. Zdenku Klincovú na tel. č. 041/5032415


Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú zverejnené požiadavky.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

3.10.2019 (ostáva ešte 12 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• vysokoškolské vzdelanie,
• minimálne 3-ročná odborná prax,
• odbornosť - znalosť legislatívy zo sociálnej oblasti (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr.: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Zákonníka práce, zákona o rozpočtových pravidlách, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,... )
• manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
• znalosť štátneho jazyka, znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
• aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
• bezúhonnosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Vyšší územný celok VUC

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina
http://www.regionzilina.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: PhDr. Zdenka Klincová
Tel.: +421415032415
E-mail: poslať životopis