Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Riaditeľ Domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia Liptovský Hrádok

Žilinský samosprávny kraj

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Pod lipami, Liptovský Hrádok
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: od 1 300,00 € brutto
  • Termín nástupu: dohodou
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činností zariadenia
zodpovednosť za efektívne a hospodárne nakladanie so zvereným majetkom zariadenia

Zamestnanecké výhody, benefity

služobný telefón

Informácie o výberovom konaní

Podmienky pre zaradenie do výberového konania:

• plnenie uvedených požiadaviek,
• predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania, motivačného listu, štruktúrovaného profesijného životopisu a fotokópie dokladu o vzdelaní,
• predloženie projektu so zameraním na napĺňanie podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb a ich rozvoj podľa potrieb regiónu, s dôrazom na efektívnu hospodárnosť prevádzkovania organizácie, v štruktúre podľa Smernice č. 96/2011 Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV), ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.zilinskazupa.sk » oznamy » dokumenty » smernice » schválené v roku 2011.


Žiadosť spolu s ostatnými vyžadovanými dokumentmi je potrebné doručiť do 03.10.2019 na adresu: Žilinský samosprávny kraj, oddelenie ľudských zdrojov, Komenského 48, 011 09 Žilina, s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ – DSS a ŠZ Liptovský Hrádok“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. V prípade nejasností kontaktujte PhDr. Zdenku Klincovú na tel. č. 041/5032415


Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú zverejnené požiadavky.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• vysokoškolské vzdelanie,
• minimálne 3-ročná odborná prax,
• odbornosť - znalosť legislatívy zo sociálnej oblasti (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr.: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Zákonníka práce, zákona o rozpočtových pravidlách, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,... )
• manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
• znalosť štátneho jazyka, znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
• aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
• bezúhonnosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Vyšší územný celok VUC

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina
http://www.regionzilina.sk