Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Asistent učiteľa

Základná škola s materskou školou Trnava

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Trnava
  • Termín nástupu: 2021-11-01
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Asistent učiteľa

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
Požadované vzdelanie: ÚSO prípadne VŠ I.st. odbor: pedagogický asistent
podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhl. č. 1/2020 Z. z. MŠVVaŠ SR §1 ods.1 písm. f) o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odbor. zamestnancoch (Príloha č. 6) v znení neskorších zmien a predpisov

Ďalšie požiadavky
Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu : info@zsmg.trnava.sk v termíne do 15.10.2021. V predmete e-mailovej správy uveďte „ Žiadosť na pedag. asistent v NP PoP“.
Na základe predložených žiadosti bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
Nástup: po vzájomnej dohode na dobu určitú od 1.11.2021 - do 31.8.2022 (práce v NP PoP ), práca na 1 zmenu: pondelok - piatok
Prac. náplň: PČ: 17.05.05 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedag. zamestnancom, ktorým je pedagogický asistent ZŠ zaradený do kariérového stupňa (podľa zákona č. 138/2019 Z. z.) napr. samostatný pedag. zamestnanec...
Platové podmienky: Určené podľa NV SR č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice plat. taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, NV SR č. 341/2004 Z. z. katalóg prac. činnosti v znení neskorších zmien a predpisov.
Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe:
(ÚSO,VŠ I. zač. podľa praxe) PT 5 od 817,50 - do 932,00 €
(VŠ I.st. podľa praxe) PT 6 od 915,00- do 1 043,50 €

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Ulica Maxima Gorkého 21
91700 Trnava