Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Asistent učiteľa

Základná škola Košice-Nad jazerom

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Bukovecká 17, Nad jazerom
  • Termín nástupu: 2022-09-01
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Asistent učiteľa

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
213

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa pedagogického smeru.

Ďalšie požiadavky
Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládanie štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania Profesijný životopis
Motivačný list

Zaslať do 30.5.2022 elektronicky na adresu: [email protected]


Škola si vyhradzuje právo do užšieho výberu kontaktovať iba vybraných uchádzačov. O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač informovaný písomne (e-mailom).


Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady:
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal žiadosť o odpis z registra trestov ( 9 ods. (1) a 15 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3mesiace.