Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Expert na tvorbu podkladov pre rozvoj ľudských zdrojov vo VPaP

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 800 - 1 900 EUR/mesiac
  • Termín nástupu: ASAP / dohodou
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok, skrátený úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Chcete svojou prácou prispieť k zvyšovaniu kvality života detí a zníženiu ich školskej neúspešnosti? Byť súčasťou celonárodného tímu viac ako 200 interných a externých odborníkov z oblasti výchovného poradenstva a prevencie?

Projekt „Štandardy“ je prvým národným projektom, ktorého víziou je v spolupráci s regiónmi vytvoriť a zaviesť štandardy kvality v prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovného poradenstva a prevencie.
Štandardy tvoríme s dôrazom na multidisciplinárny prístup - spoluprácu všetkých zúčastnených pri práci s dieťaťom. Aktívne zapájame inštitúcie a ľudí v systéme výchovného poradenstva a prevencie, ktorým poskytujeme podporu pre plnenie štandardov a zvyšovanie kvality práce.
Zapojte sa do tímu v hlavnom projektovom centre a získajte možnosť:

* Zodpovedať za analýzu aktuálne dostupných vzdelávaní pre odborných zamestnancov, spracovanie podkladov ohľadne ich vzdelávacích potrieb a vytváranie podkladov pre vzdelávacie programy nadväzujúce na tieto potreby.
* Podporovať prostredníctvom vzdelávacích materiálov inklúziu a multidisciplinárny prístup.
* Pripraviť plány kontinuálneho vzdelávania a prípravy súčasných a budúcich ľudských zdrojov v systéme VPaP a ďalších spoluaktérov VPaP.
* Vytvárať odporúčania pre oblasť vzdelávania na základe štandardov, ktoré vznikajú v rámci projektu.
* Spolupracovať s externými expertmi na vytváraní vzdelávacích materiálov a spolupracovať na na koncepčných materiáloch týkajúcich sa systémových opatrení v rozvoji ľudských zdrojov v systéme VPaP.
* Pracovať v tíme s ďalšími tromi kolegami a deliť si prácu podľa oblasti záujmu.

Zamestnanecké výhody, benefity

* Príležitosť využiť home-office.
* Možnosť využiť svoje skúsenosti z praxe pre ovplyvnenie fungovania systému poradenstva a prevencie na celom Slovensku.
* Práca v kolektíve odborníkov z rôznych zložiek systému, zapálených pre spoločnú víziu.
* Prístup k odborným materiálom a podujatiam Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.
* K dispozícii služobný automobil, mobil a notebook.

Informácie o výberovom konaní

Životopisy posielajte vo formáte EUROPASS emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete uveďte názov pozície: “Interný expert NP Štandardy - A2c”. Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov.

Pozíciu obsadzujeme na dobu trvania národného projektu (do mája 2023).

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Počet rokov praxe

8

Osobnostné predpoklady a zručnosti

* Min. 8 rokov relevantných pracovných skúseností (v systéme VPaP).
* Ukončený II. stupeň vysokoškolského vzdelania.
* Orientácia v školskej a VPaP problematike s odbornosťou aspoň v jednej z oblastí: Multidisciplinárny prístup, práca s deťmi so znevýhodnením, supervízia, duševné zdravie.
* Preukázateľné zručnosti v tvorbe výstupov s národným dopadom.
* Znalosť relevantnej legislatívy.
* Schopnosť jasne, exaktne a zrozumiteľne formulovať a mať kultivovaný písomný prejav.
* Skúsenosť s tvorbou vzdelávacích obsahov.
* Schopnosť koncepčne myslieť a mať strešný pohľad.
* Proaktívnosť a samostatnosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je priamo riadená príspevková organizácia MŠ SR s viac ako 50 ročnou históriou. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa zameriava na riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied, zároveň je VÚDPaP poverený metodickým usmerňovaním všetkých zložiek v systéme VPaP.
Viac o činnosti Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie na stránke https://vudpap.sk.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.