Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Odborný asistent/odborná asistentka pre štandardizáciu diagnostických nástrojov

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 454 EUR/mesiac
  • Termín nástupu: september 2022
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pracovná pozícia je súčasťou národného projektu „Usmerňovať pre prax“, ktorého víziou je zaviesť štandardy kvality metodického usmerňovania pre všetkých odborných a pedagogických zamestnancov patriacich do systému poradenstva a prevencie.

Odborný asistent sa podieľa na vedecko-výskumnej činnosti, ktorej cieľom je štandardizácia psychologických, špeciálno-pedagogických a sociálno-pedagogických diagnostických nástrojov a realizácia čiastkových výskumných úloh projektu.

Náplň práce:
• asistencia pri realizácii výskumov centrovaných na problematiku psychodiagnostiky,
• asistencia pri odborných výstupoch, príprava podkladov a odborných textov,
• spolupráca na štandardizácii psychodiagnostických nástrojov,
• podieľanie sa na príprave, spracovaní a vyhodnocovaní dát,
• administratívne a asistenčné práce.

Zamestnanecké výhody, benefity

• Možnosť využiť svoje skúsenosti z praxe pre ovplyvnenie fungovania systému poradenstva a prevencie na celom Slovensku.
• Práca v kolektíve odborníkov z rôznych zložiek systému, zapálených pre spoločnú víziu.
• Prístup k odborným materiálom a podujatiam Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.
• Príležitosť využiť home-office - po dohode s nadriadeným.
• K dispozícii služobný mobil a notebook.

Informácie o výberovom konaní

Životopisy posielajte vo formáte europass e-mailom na uvedenú adresu [email protected] V predmete uveďte: „Odborný asistent/Odborná asistentka (UPP)“ Analýza ľudských zdrojov

Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov a uchádzačky.
Pozíciu obsadzujeme po dobu trvania národného projektu (koniec 05/2023).

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

psychológia, učiteľstvo psychológie

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• práca s literatúrou a odborným textom,
• kultivovaný verbálny a písomný prejav,
• schopnosť kooperovať v rámci kolektívu,
• analytické a kritické myslenie, dôslednosť a svedomitosť,
• základné znalosti z oblasti psychometriky a metodológie psychologického výskumu,
• znalosť práce s Microsoft Office (Excel, Word a PowerPoint),
• znalosť niektorého zo štatistických programov (SPSS, STATA, JASP, programovací jazyk R, ...).

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie realizuje národný projekt „Štandardy“ od 1. júna 2019 s víziou prispieť ku kvalite procesov v multidisciplinárnom prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovného poradenstva a prevencie (VPaP).

V praxi to znamená, že národný projekt prinesie:
• procesné štandardy multidisciplinárneho prístupu v systéme výchovného poradenstva a prevencie,
• sociálno-psychologický výcvik, výcviky v terapeutických metódach, zavedenie systému supervízie v poradenských činnostiach, inovácie vo vzdelávaní v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva,
• asistenciu pri podpore strategického rozvoja školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP) a špeciálnych výchovných zariadení, asistenciu pri získaní zdrojov pre podporu kvality služieb, ktoré tieto zariadenia poskytujú.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a jeho ukončenie je plánované na máj 2023.
www.esf.gov.sk; www.minedu.sk
Viac informácií o projekte a jeho aktivitách: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/