Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Junior Programmer

Valicare s.r.o.

Information about the position

  • Place of work: Trenčianska Turná, Slovakia (Job with occasional home office)
  • Basic wage component (gross) and other rewards: 1 900 EUR/monthod 1900,- Eur depends on experiences of candidate plus summer and winter bonus
  • Start date: ASAP
  • Contract type: full-time

Job description, responsibilities and duties

Write Program
Configuration and programming services for completely new pharmaceutical packaging lines.
Our Programmers use automation software from Siemens to complete their tasks.

Test Program
Before installation, programmers determine test criteria and execute the developed program for reliability and safety with automation equipment.

Implement Programs
Oversee successful installation of developed program into equipment and report to management.

Employee perks, benefits

Our colleagues:
- receive individual bonuses depending on the company's financial results and individual performance
- receive a contribution for sports, wellness and culture events
- like to participate in corporate team meetings
- get opportunity to improve English or German
- have an individual career improvement program
- have flexible working time
get 5 days of "additional company" vacation over Labor code
- get "Reccomendation bonus" in amount 500,- Eur for new employee
- get "Bonus for extraordinary performance" in amount 500,- Eur, 1000,- Eur , 2000,- Eur after approval of company management
- are important members of an international team
- see more about us on Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=kxGsdXIvJGE
https://www.youtube.com/watch?v=LkO-bo5GMbM
see more about us on LinkedIn: https://www.linkedin.com/job/cap/overview/index/2667957774?trk=cap_mng_jobs&src

Information about the selection process

Na osobný pohovor budú pozvaní len spoločnosťou vybraní kandidáti.

Zároveň s CV zašlite vyplnené nasledovné tlačivo:

Získavanie súhlasu od záujemcov o zamestnanie

Valicare s.r.o., Trenčianska Turná 2811, 913 21 Trenčianská Turná , IČO: 36 352 292 ako prevádzkovateľ v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) bude na základe vami zaslaných informácií spracúvať vaše osobné údaje. Pre takéto spracúvanie je však potrebný váš súhlas so spracúvaním. Preto vás žiadame o zaslanie podpísaného dokumentu s nasledovným textom, prípadne jeho vložením do životopisu a jeho opätovné zaslanie:
Udeľujem súhlas Valicare s.r.o., so spracúvaním osobných údajov pre evidenciu uchádzačoch o zamestnanie z dôvodu budúcich výberových konaní. Môj súhlas je dobrovoľný, je daný na obdobie 2 rokov, môžem ho však kedykoľvek odvolať zaslaním písomného zrušenia súhlasu na adresu Valicare s.r.o.
Prehlasujem, že som bol informovaný/á, že moje osobné údaje môžu byť spracúvané spoločnosťami poskytujúcimi služby Valicare s.r.o. a že v zmysle nariadenia GDPR mám právo prístupu k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť údajov a tiež že mám právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.
Kontakt na koordinátora ochrany dát pre našu spoločnosť: [email protected]

Dátum: ...........................................

……………………………………….……………….

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

Secondary with school-leaving examination
University education (Bachelor's degree)

Educational Specialization

Electrical Engineering / Automation / Mechatronics

Language skills

English - Intermediate (B1) or German - Intermediate (B1)

Driving licence

B

The position is suitable for a fresh graduate

Yes

Personality requirements and skills

• Education in Electrical Engineering / Automation / Mechatronics/IT
• Language skills:
English or German - Intermediate (B1)

Other requirements:
Driving license B
Willingness to travel abroad

Advertiser

Brief description of the company

Valicare offers services for the GMP regulated industry. Our service portfolio contains qualification and validation services, creation of related documentation, and consultancy services in the area of regulated manufacturing processes. Our clients are equipment producers for the pharmaceutical, biotechnological, and medical devices industries on a global basis.

Valicare was founded in 2006 as an independent member of the Syntegon Group, Packaging Technology Division.

Number of employees

50-99 employees