Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Riaditeľ pobočiek ÚDZS

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Prešovský kraj, Košický kraj (Práca vyžaduje cestovanie)
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 2 500 EUR/mesiac+ mzdové príplatky a pohyblivé zložky mzdy
  • Termín nástupu: 01.08.2021
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ pobočiek v Košiciach a Prešove:
- riadi a organizuje činnosť ním riadených pobočiek tak, aby bol čo najefektívnejšie plnený účel,
- zodpovedá za plnenie úloh vyplývajúcich z vecne príslušných zákonov v oblasti zdravotného poistenia, zdravotnej starostlivosti, ekonomiky, hospodárenia, za oblasť prevádzky informačných a komunikačných technológií,
- riadi činnosť ním riadených pobočiek a vydáva rozhodnutia v zverených veciach v prvom stupni,
- vykonáva rozhodnutia predsedu úradu vo veciach, ktorými ho poverí a ktoré svojim obsahom presahujú rámec vecnej pôsobnosti ním riadených pobočiek,
- hospodári s pridelenými finančnými prostriedkami, s ktorými na základe rozhodnutia predsedu úradu disponujú ním riadené pobočky,
- zodpovedá za spracovanie požadovaných podkladových materiálov pre potreby úradu,
- zodpovedá za vybavenie žiadostí o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z., ktoré vecne patria do pôsobnosti ním riadených pobočiek,
- zodpovedá za organizáciu prehliadok mŕtvych a prevozy mŕtvych na pitvu, za evidenciu a likvidáciu faktúr s tým súvisiacich,
- spolupracuje pri vybavovaní podnetov,
- spolupracuje na príprave návrhu na uloženie sankcie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na základe vykonaného dohľadu nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
- vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca,
- kontroluje činnosť ním riadených pobočiek,
- predkladá predsedovi úradu návrhy v oblasti pracovno-právnych vzťahov ako aj nových postupov pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou,
- vykonáva predbežnú finančnú kontrolu pripravovaných finančných operácií súvisiacich s ním riadenými pobočkami,
- zastupuje úrad v rokovaniach s tretími osobami v rámci zverených kompetencií,
- zastupuje úrad v konaniach pred súdmi na základe písomného poverenia a vedie evidenciu súdnych sporov,
- kontroluje zamestnancov ním riadených pobočiek pri dodržiavaní vnútorných predpisov úradu (napr. dochádzky).

Zamestnanecké výhody, benefity

5 dní dovolenky nad rámec zákonného nároku, príspevok pri narodení dieťaťa, odmena pri životnom jubileu, možnosť úpravy pracovného času

Informácie o výberovom konaní

ZÁUJEMCA JE POVINNÝ POSTUPOVAŤ PODĽA POKYNOV, KTORÉ SÚ ZVEREJNENÉ NA WEBOVEJ STRÁNKE ÚDZS v časti "Zamestnanie v úrade":
https://www.udzs-sk.sk/urad/zamestnanie-v-urade/

Záujemcovia sa môžu v rámci tohto výberového konania uchádzať súčasne o viacero pracovných miest a taktiež je možné sa zároveň prihlásiť do výberového konania na pracovné miesto riaditeľka/riaditeľ sekcie dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou na úrade, ktoré sa koná súbežne. Záujemca posiela žiadosť a ďalšie požadované dokumenty iba raz, a to aj v prípade, že má záujem uchádzať sa o viacero pracovných miest.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.7.2021 (ostáva ešte 0 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

medicína, právo, ekonómia

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

v oblasti zdravotníctva
5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Základný profil:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť,
- ovládanie štátneho jazyka.

Schopnosti a osobnostné vlastnosti:
- osobná integrita, motivácia a schopnosť realizovať zmeny v organizácii ako aj motivácia pracovať vo verejnom záujme,
- ovládanie softvérových aplikácií na pokročilej úrovni – word, excel, powerpoint, outlook,
- znalosť príslušnej legislatívy,
- vodičský preukaz skupiny B – aktívny vodič.

Uchádzač berie na vedomie, že zamestnanec úradu nesmie byť v konflikte záujmov, najmä:
- byť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,
- zaobchádzať s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami,
- byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, odborným zástupcom alebo spoločníkom právnickej osoby, ktorá je držiteľom povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, alebo povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami,
- byť členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom alebo zamestnancom zdravotnej poisťovne.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a zmene a doplnení niektorých zákonov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. Úrad dohliada nad všetkými kľúčovými aspektmi systému zdravotníctva, s cieľom udržiavať finančnú stabilitu, výkonnosť a solidárnosť systému.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2
829 24 Bratislava
http://www.udzs-sk.sk