Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Asistent/tka v kancelárii predsedníčky Úradu

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Námestie slobody 2919/29, Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 100 - 1 300 EUR/mesiacv zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. - pri zohľadnení odbornej praxe a pracovných skúseností
  • Termín nástupu: čo najskôr po ukončení výberového konania
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hlavná náplň práce:
Zabezpečovanie odbornej práce a agendy (napr. koordinovanie spracúvania stanovísk a materiálov, organizačné zabezpečenie medzinárodných stykov) štatutárneho orgánu štátneho orgánu vykonávajúceho štátne záležitosti s celoštátnou pôsobnosťou.

- zabezpečuje koordináciu plnenia úloh predsedníčky Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti súvisiacich s riadením a činnosťou Úradu,
- koordinuje spoluprácu s inými organizačnými útvarmi a zamestnancami,
- pripravuje stanoviská, informácie, podklady, rozbory, návrhy a zodpovedá za ich komplexnosť, včasnosť a vecnú správnosť,
- spracúva a zabezpečuje agendu predsedníčky Úradu, organizačno–technické zabezpečenie chodu kancelárie predsedníčky Úradu,
- organizuje pracovné porady predsedníčky Úradu,
- prijíma a eviduje došlé písomnosti,
- zabezpečuje styk predsedníčky Úradu so zástupcami ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a orgánov štátnej správy, tiež zabezpečuje pracovný program predsedníčky Úradu,
- zabezpečuje styk a komunikáciu predsedníčky Úradu s verejnosťou,
- zabezpečuje styk predsedníčky Úradu s úradmi s podobným obsahovým zameraním v zahraničí a s ich predstaviteľmi a ďalšími zahraničnými predstaviteľmi,
- organizuje a protokolárne zabezpečuje oficiálne a pracovné prijatia predstaviteľov zahraničných inštitúcií,
- organizuje a zabezpečuje oficiálne návštevy predsedníčky Úradu v zahraničí,
- zabezpečuje preklady zahraničnej korešpondencie predsedníčky Úradu,
- v prípade potreby vykonáva asistenčné práce spojené s archiváciou, podateľňou a registratúrou Úradu,
- plní ďalšie činnosti podľa pokynov vedúceho zamestnanca

Zamestnanecké výhody, benefity

- atraktívne pracovné prostredie,
- zaujímavá a dynamická práca,
- podieľanie sa na budovaní novovznikajúcej organizácie s vysokým potenciálom v oblasti spoločenskej zodpovednosti,
- úväzok 37,5 h týždenne,
- základná výmera dovolenky 5 týždňov; zamestnancovi, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa patrí dovolenka v dĺžke 6 týždňov,
- 1 deň pracovného voľna nad rámec základnej výmery dovolenky navyše
- osobnostný rast

Informácie o výberovom konaní

Výberovým konaním sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača. Výberové konanie bude prebiehať formou osobného pohovoru s uchádzačmi, ktorí budú na pohovor pozvaní na základe posúdenia nimi zaslaných dokladov.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- motivačný list, opisujúci predchádzajúce pracovné
skúseností, ako aj záujem pracovať pre Úrad
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- doklady o získaní dodatočnej kvalifikácie, ak súvisia s danou pozíciou,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Počet rokov praxe

0

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni B1,
- skúsenosť s prácou v štátnej, alebo verejnej správe výhodou,
- morálna integrita,
- bezúhonnosť,
- komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilnosť, schopnosť pracovať na viacerých úlohách súbežne,
- reprezentatívne vystupovanie,
- ovládanie práce s PC,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti je samostatný a nezávislý orgán štátnej správy, ktorý poskytuje ochranu oznamovateľom podľa zákona 54/2019 Z.z. Úrad úzko spolupracuje s orgánmi verejnej správy, zamestnávateľmi a mimovládnymi organizáciami s cieľom zlepšiť prostredie pre oznamovanie nekalej činnosti a bojovať proti korupcii.

Počet zamestnancov

20-24 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Námestie slobody 2919/29
811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto