Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Riaditeľ projektu „Integrácia košických univerzít v oblasti transferu technológií" (CassTech)

UPJŠ v Košiciach

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Košice
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 4 000 EUR/mesiac
  • Termín nástupu: 1.2.2022
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riadenie projektu CassTech s cieľom plnej prevádzky CassTech, zodpovednosť za dosiahnutie definovaných merateľných ukazovateľov projektu (A1-A4); vedenie projektového tímu.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov ktoré je potrebné zaslať poštou alebo osobne doručiť:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, u úspešného uchádzača sa bude vyžadovať výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

Dátum a miesto podania žiadosti a dokladov:
Do 23.12.2021 Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke resp. dátum osobného doručenia žiadosti. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.
Na adresu:
Rektorát UPJŠ, Úsek organizačných činností a personalistiky, Ing. Andrea Szczecinová, Šrobárova ul. č. 2, 041 80 Košice

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

ukončený tretí stupeň vysokoškolského vzdelania v prírodných alebo technických vedách

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- Špecializácia v interdisciplinárnych prírodných resp. technických vedách
- Vedecká hodnosť DrSc
- Zodpovedný riešiteľ medzinárodných vedeckých alebo technologických projektov
- Absolvovanie zahraničných vedeckých štipendijných a pracovných pobytov
- Skúsenosti s prácou vo výboroch medzinárodných organizácií
- Zisk domácich a zahraničných vedeckých alebo technologických ocenení
- Skúsenosti s riadiacou prácou v oblasti základnej a aplikovanej vedy
- Skúsenosti s procesom technologického transferu/založenie a riadenie vlastnej high-tech spoločnosti

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná vysoká škola