Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Personalista / Personalistka (zástup počas materskej a rod. dovolenky)

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát - Mlyny UK

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 300 EUR/mesiacUvedená výška mzdy predstavuje garantovanú výšku mzdy po skončení skúšobnej doby (3 mesiace). Počas skúšobnej doby je funkčný plat nižší o 100 EUR. Tarifný plat je v rozpätí od 692,00 EUR – 830,50 EUR v závislosti od doby započítanej praxe (5. platová trieda). K tarifnému platu bude priznaný aj osobný príplatok v súlade s platovým poriadkom UK, ktorý môže byť až do výšky 100% tarifného platu. Ponúkaný plat: v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Komplexné zabezpečovanie personálnej politiky a ekonomiky práce:
- zabezpečovanie pracovnoprávnych úkonov spojených so vznikom, priebehom a zánikom pracovného pomeru, prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov,
- pripravovanie podkladov pre spracovávanie miezd, evidencia pracovnej dochádzky, interná komunikácia so zamestnancami a nadriadenými,
- organizácia prijímania nových zamestnancov – inzerovanie voľných pracovných miest, selekcia uchádzačov, vedenie pohovorov a výber vhodných uchádzačov na rôzne pracovné pozície, samostatné zabezpečenie výberových konaní,
- posudzovanie kvalifikačných predpokladov, stanovenie zápočtu odbornej praxe, návrh zaradenia do platovej triedy a stupňa, nákladového strediska,
- sledovanie a spracovanie nárokov na úpravy platového zaradenia (taríf/stupňov) a príprava platových dekrétov,
- spracovanie a kontrola limitov príplatkov za prácu nadčas, v sobotu a nedeľu, vo sviatok, nárokov na príplatky za zmennosť a pracovnú pohotovosť, nárokov na jubilejné odmeny,
- analytická činnosť a príprava súhrnných materiálov a podkladov požadovaných nadriadenými za oblasť personalistiky a ekonomiky práce.

Pozíciu obsadzujeme ako zástup počas materskej/rodičovskej dovolenky.

Zamestnanecké výhody, benefity

Možnosť zabezpečenia ubytovania
5 dní dovolenky navyše
7,5 hod. pracovný čas denne (skrátený o pol hodiny oproti súkromnej sfére)
Finančný príspevok na stravovanie alebo gastrolístky - podľa vlastného výberu
Príspevok na III. pilier DDS
Finančná odmena pri pracovných a životných výročiach

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme záujemcom, ktorí sa uchádzajú o prácu v našej spoločnosti. Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor.

Zaslaním životopisu dáva uchádzač súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Všetky podrobné informácie o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- Práca v SAP, v module HR výhodou
- viacročná prax v personálnej oblasti výhodou,
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich pracovno-právnu oblasť pri výkone práce a pri odmeňovaní pracovníkov vo verejnom záujme,
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť sociálneho a zdravotného zabezpečenia,
- flexibilita, spoľahlivosť, diskrétnosť, zodpovednosť, precíznosť, komunikatívnosť,
- samostatnosť, analytické myslenie, schopnosť neustále si osvojovať nové pracovné postupy.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mlyny UK sú najväčším ubytovacím zariadením na území bývalého Československa. Internáty sa nachádzajú v Slávičom údolí v Mlynskej doline. Kapacita približne 6600 lôžok je sústredená v troch objektoch - Internát Ľ. Štúra, Átriové domky, Manželské internáty. Počas akademického roka (september-jún) poskytujú Mlyny UK ubytovanie študentom UK, ale aj študentom z iných vysokých škôl. V lete (júl-august) je ubytovanie prístupné širokej verejnosti.