Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Odborný referent - Oddelenie nakladania s majetkom

Trnavský samosprávny kraj

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska, Trnava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 000 EUR/mesiac+ možnosť priznania variabilnej zložky mzdy
  • Termín nástupu: ihneď
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pracovná náplň:
• samostatné a komplexné zabezpečenie činnosti v oblasti majetkovo-právneho vysporiadania nehnuteľného majetku TTSK,
• samostatné a komplexné zabezpečenie delimitácie pozemkov z vlastníctva Slovenskej republiky nachádzajúce sa pod stavbami vo vlastníctve TTSK a bezodplatného prevodu pozemkov zahrnutých v územnom pláne z vlastníctva Slovenskej republiky do vlastníctva TTSK,
• identifikácia pozemkov, analýza vlastníckych vzťahov, príprava podkladov pre vypracovanie GP a ZP, posúdenie GP a ZP,
• vypracovanie návrhov na zápis nehnuteľného majetku do katastra nehnuteľností a ostatných písomností súvisiacich s katastrom nehnuteľností v súlade so zákonom č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov,
• príprava podkladov týkajúcich sa nakladania s majetkom pre Radu, Zastupiteľstvo, Komisiu hospodárenia a nakladania s majetkom a iné komisie,
• komunikácia s katastrálnymi odbormi okresných úradov, inštitúciami verejnej a štátnej správy, tretími stranami,
• obhajoba a prezentácia výsledkov, zodpovednosť za odovzdané výsledky.

Zamestnanecké výhody, benefity

Našim zamestnancom poskytujeme tieto benefity:
• pracovný čas 7,5 hod. denne
• mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia)
• 5 dní dovolenky navyše
• pracovné voľno s náhradou mzdy pre zamestnancov starajúcich sa o nezaopatrené dieťa do veku 15 rokov vo výmere 4 dodatočných dní za rok
• jubilejné odmeny
• zvýšenú náhradu mzdy pri dočasnej práceneschopnosti
• príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie
• jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka
• príspevok na ošatenie
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Informácie o výberovom konaní

Hlavný pracovný pomer

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise


Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 18.07.2022
Adresa podania: [email protected]

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 353

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana...

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

geodézia a kartografia

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Kvalifikačné predpoklady:
• Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore geodézia a kartografia

Iné kritéria a požiadavky:
• bezúhonnosť
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• schopnosť pochopiť širšie súvislosti a procesy
• schopnosť hľadať ciele a riešenia
• chuť profesijne a osobnostne rásť
• štúdium legislatívnych a právnych predpisov v odbore a ich aplikovanie do praxe
• komunikatívnosť
• tímová práca
• ovládanie práce s PC - Microsoft Office, ZBGIS, skúsenosť s Kokeš, CAD alebo GIS výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

V úrade trnavskej župy zamestnávame viac ako 200 ľudí. Ďalšie stovky pracujú v rámci našich organizácií. Všetci napĺňame motto „Spolu tvoríme kraj“. Nespoliehame sa pri tom len na štandardné postupy a osvedčené riešenia. Trvalo udržateľný rozvoj regiónu zabezpečujeme pomocou nástrojov otvoreného vládnutia. Našou snahou je verejné služby systematicky zlepšovať, a to inovatívnou formou a so zapojením obyvateľov. Teraz máte príležitosť pridať sa k nám aj vy!

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov