Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Vedúci Oddelenia prevádzky Úradu TTSK

Trnavský samosprávny kraj

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Trnava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 500 EUR/mesiac+ variabilná zložka mzdy
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• po stránke technickej a materiálnej zabezpečuje zasadnutia zastupiteľstva, Rady TTSK, komisií zastupiteľstva, školenia a akcie organizované TTSK,
• vystavuje a eviduje objednávky na tovar a služby podľa požiadaviek jednotlivých organizačných útvarov úradu,
• vedie skladové hospodárstvo,
• organizuje a zabezpečuje dodávky tovarov, prác a služieb pre materiálno-technické zabezpečenie činnosti úradu a zodpovedá za inventarizáciu skladového hospodárstva,
• zabezpečuje uzatváranie zmlúv na dodávku elektriny, tepelnej energie, zemného plynu, vody pre TTSK a zodpovedá za hospodárne nakladanie finančných prostriedkov za energie,
• spracúva komplexnú autoprevádzku úradu, vrátane kontroly technického stavu motorových vozidiel,
• spolupodieľa sa na obstaraní služobných motorových prostriedkov pre TTSK a OvZP,
• spolupracuje pri organizačno-technickom zabezpečení volieb do orgánov TTSK,
• navrhuje koncepciu rozvoja informačných systémov TTSK, v rámci TTSK vykonáva metodickú činnosť pre oblasť informačných technológií, buduje komplexný informačný systém v rámci celého TTSK v zmysle platných štandardov pre informačné systémy verejnej správy,
• zabezpečuje informačnú bezpečnosť, ochranu a aktualizáciu prístupových práv k užívateľským aplikáciám a databázam v informačných sieťach TTSK,
• navrhuje bezpečnostné opatrenia zadefinované bezpečnostnou politikou (správa firewallu, antivírových programov a zabezpečuje testovanie bezpečnosti),
• odsúhlasuje prístup pre pripojenie OvZP do siete VUCNET a definuje politiku prístupu do siete VUCNET,
• zabezpečuje plnenie úloh a povinností TTSK v oblasti správy registratúry vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre TTSK a OvZP TTSK

Zamestnanecké výhody, benefity

Našim zamestnancom poskytujeme tieto benefity:
• pracovný čas 7,5 hod. denne
• mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia)
• 5 dní dovolenky navyše
• pracovné voľno s náhradou mzdy pre zamestnancov starajúcich sa o nezaopatrené dieťa do veku 15 rokov vo výmere 4 dodatočných dní za rok
• jubilejné odmeny
• zvýšenú náhradu mzdy pri dočasnej práceneschopnosti
• príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie
• jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka
• príspevok na ošatenie
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Informácie o výberovom konaní

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Termín podania: do 24.06.2021
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja

Adresa podania: Trnavský samosprávny kraj
Odbor ľudských zdrojov
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Prosíme nezasielať prihlášky e-mailom.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana...

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Office - pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

3

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• odborná prax minimálne 3 roky
• prax v riadení ľudí minimálne 2 roky
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita,
precíznosť
• komunikatívnosť
• sebaistota
• zmysel pre detail
• bezúhonnosť
• práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word, MS
PowerPoint

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

V úrade trnavskej župy zamestnávame viac ako 200 ľudí. Ďalšie stovky pracujú v rámci našich organizácií. Všetci napĺňame motto „Spolu tvoríme kraj“. Nespoliehame sa pri tom len na štandardné postupy a osvedčené riešenia. Trvalo udržateľný rozvoj regiónu zabezpečujeme pomocou nástrojov otvoreného vládnutia. Našou snahou je verejné služby systematicky zlepšovať, a to inovatívnou formou a so zapojením obyvateľov. Teraz máte príležitosť pridať sa k nám aj vy!

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10
917 01 Trnava
http://www.trnava-vuc.sk