Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Analytik útvaru Hodnoty za peniaze TSK

Trenčiansky samosprávny kraj

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Trenčín
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 500 EUR/mesiac
  • Termín nástupu: august 2022
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

* zber, importovanie a exportovanie surových dát z rôznych dátových prostredí,
* hromadné čistenie, verifikácia, modifikácia a transformácia surových dát,
* tvorbu relácií medzi údajmi,
* vykonávanie komplexnej dátovej a analytickej podpory podľa potreby TSK (dátové analýzy, databázy, rôzne štatistické dáta), analytická podpora Manažéra Hodnoty za peniaze k hodnoteniu investičných zámerov TSK a OvZP TSK,
* využívanie databáz a aplikácií prevádzkovaných v rámci KIS TSK,
* tvorba databáz, ich pravidelná aktualizácia a pravidelná indexácia,
* orientácia vo využívaní otvorených dát a ich následné spracovanie,
* benchmarking rozpočtových nákladov investičných projektov v rôznych oblastiach kompetencií TSK (najmä školstvo, doprava),
* zabezpečovanie prípravy podkladov pre zverejňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v rámci svojej pôsobnosti,
* spolupráca pri plnení úloh vyplývajúcich z legislatívy alebo strategických cieľov TSK v oblasti Hodnoty za peniaze,

Informácie o výberovom konaní

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti analytika útvaru Hodnoty za peniaze na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Zoznam dokladov potrebných k žiadosti o účasť na výberovom monaní:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní,
• doklady o dosiahnutom vzdelaní, o absolvovaných kurzoch a školeniach, ktoré majú vzťah k požadovanej práci,
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedeným prehľadom doterajšej praxe,
• motivačný list.

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat je 1 500,- eur v závislosti od odbornej praxe.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) :
A.) na adresu:
Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín.
Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ- VK analytik HZP“,
alebo
B.) e-mailom:
personá[email protected]

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 07.07.2022. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.
Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.
Predpokladaný termín nástupu je august 2022.
Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov uchádzača sú zverejnené na webovom sídle TSK - https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/ochrana-osobnych-udajov

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

• dosiahnuté minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, prednostne ekonomického smeru; prípadne tech. smeru so skúsenosťami v obl. dátovej analytiky

Ostatné znalosti

Microsoft Office - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Osobnostné a morálne predpoklady:
a/ byť bezúhonný,
b/ spĺňať osobnostné, morálne a kvalifikačné predpoklady na požadované miesto,
c/ ovládať legislatívu a vedieť samostatne vykonávať odbornú špecializovanú prácu v oblasti dátových analýz vrátane ich zberu,
d) byť odborne spôsobilý, samostatný, komunikatívny, flexibilný, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, ochotný učiť sa nové veci, pracovať v tíme, mať príjemné vystupovanie,
e) mať prax v oblasti ekonomiky alebo dátovej analytiky minimálne 2 roky.

Výberové kritériá:
• znalosť Microsoft Office, elektronickej komunikácie, výhodou znalosť automatizovanej práce s ITMS,
• profesionálna znalosť MS Excel na úrovni spracovania údajov / kontingenčné tabuľky/,
• znalosť princípov grafickej prezentácie údajov a rutinná automatická tvorba grafického znázornenia údajov a vzťahov medzi nimi,
• integrácia údajov z rôznych databáz do jedného dátového modelu,
• skúsenosť s hromadným čistením, verifikáciou, modifikáciou a transformáciou surových dát,
• výhodou je aktívna znalosť anglického jazyka,
• výhodou je znalosť projektového riadenia (aj práca s MS Project),
• byť držiteľom vodičského oprávnenia – skupina „B“.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad verejnej správy, Trenčiansky samosprávny kraj.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov