Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania (zastupovanie počas MD a RD)

Trenčiansky samosprávny kraj

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Trenčín, Trenčín
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 000 EUR/mesiacIné zložky platu, odmeny, 13. plat.
  • Termín nástupu: august 2022
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. Pripravuje podklady pre súdne a iné konania podľa požiadaviek zamestnávateľa.
2. V spolupráci s príslušným organizačným útvarom úradu zodpovedá za spracovanie VZN a iných noriem TSK a úradu a za ich súlad s právnymi predpismi.
3. Vypracováva stanoviská k návrhom zmlúv, dohôd a rozhodnutí predkladajúcich jednotlivými organizačnými útvarmi úradu.
4. Vypracováva, prípadne kontroluje, v spolupráci s príslušným organizačným útvarom úradu návrhy zmlúv a dohôd TSK podľa pokynov nadriadených zamestnancov.
5. Vypracováva v spolupráci s príslušným organizačným útvarom úradu návrhy na pripomienkovanie zákonov v rámci TSK.
6. Pripravuje materiály na rokovanie orgánov TSK.
7. Dodržuje ustanovenia Registratúrneho poriadku TSK a Registratúrneho plánu TSK.
8. Zabezpečuje v nevyhnutnom rozsahu ďalšie činnosti v pôsobnosti oddelenia a úradu podľa pokynov nadriadených
9. Zabezpečuje právnu agendu,

Zamestnanecké výhody, benefity

Podmienky zamestnávania, pracovné zaradenie a plat je určovaný v zmysle platných zákonov pre verejnú službu, kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a KZ zamestnávateľa. Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnávateľ poskytne plat min. 1 000,- eur v závislosti od predchádzajúcej odbornej praxe.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
* žiadosť o účasť na VK
* motivačný list,
* profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
* doklad o dosiahnutom stupni vzdelania.

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnávateľ poskytne plat min. 1 000,- eur v závislosti od predchádzajúcej odbornej praxe.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi zasielajte e-mailom alebo na adresu(nemusia byť úradne overené fotokópie a neposielajte prosím žiadosti aj poštou aj emailom):
A.) na adresu :
Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín.
Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK PRÁVNE“,
alebo
B.) e-mailom na adresu:
[email protected]

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 19.07.2022. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.
Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj. Predpokladaný termín nástupu je august 2022.
Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov uchádzača sú zverejnené na webovom sídle TSK - https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/ochrana-osobnych-udajov

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

19.7.2022 (ostáva ešte 18 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právne

Ostatné znalosti

Hospodárska korešpondencia - Pokročilý
Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft PowerPoint - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Uchádzač o pracovné miesto musí:
a/ obsadzované miesto si nevyžaduje právnu prax, vhodné aj pre absolventa
b/ byť bezúhonný,
d/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
e/ byť samostatný, odborne spôsobilý, flexibilný, komunikatívny, asertívny, ochotný učiť sa nové veci, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy,
f/ mať VŠ vzdelanie II. stupňa - právnické,
g/ mať znalosť legislatívy a primerané odborné vedomosti
h/ ovládať užívateľsky prácu s počítačom,
i/ mať vodičské oprávnenie sk. „B“ výhodou.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad verejnej správy, Trenčiansky samosprávny kraj.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Kontakt

Kontaktná osoba: personálne odd.
E-mail: poslať životopis