Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Referent odddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov

Trenčiansky samosprávny kraj

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Trenčín, Trenčín
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 200 EUR/mesiacIné zložky platu, odmeny, 13. plat.
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Výberové kritériá:

• znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014 – 2020,
• znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020,
• schopnosť riadiť projekty,
• znalosť projektového riadenia,
• znalosť Microsoft Office, elektronickej komunikácie, automatizovanej práce s dátami (znalosť ITMS2014+),
• výhodou je prax s prípravou a realizáciou investičných projektov financovaných z fondov EÚ,
• výhodou je aktívna znalosť anglického alebo iného svetového jazyka,
• byť držiteľom vodičského oprávnenia – skupina „B“.

Zamestnanecké výhody, benefity

Pracovný pomer bude uzatvorený s úspešným uchádzačom . Podmienky zamestnávania, pracovné zaradenie a plat je určovaný v zmysle platných zákonov pre verejnú službu, kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a KZ zamestnávateľa. Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnávateľ poskytne plat min. 1200,- eur v závislosti od predchádzajúcej odbornej praxe.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

• žiadosť o účasť na výberovom konaní,
• doklady o dosiahnutom vzdelaní, o absolvovaných kurzoch a školeniach, ktoré majú vzťah k požadovanej práci,
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedeným prehľadom doterajšej praxe,
• motivačný list.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) :
A.) na adresu:
Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín.
Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ- VK Referent odd. stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov“,
alebo B.) e-mailom:
personalne@tsk.sk

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 20.12.2021. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.
Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.
Predpokladaný termín nástupu je január 2022.

Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov uchádzača sú zverejnené na webovom sídle TSK - https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/ochrana-osobnych-udajov

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické, právne

Ostatné znalosti

Hospodárska korešpondencia - Pokročilý
Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft PowerPoint - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Uchádzač o pracovné miesto musí:
a/ byť bezúhonný,
b/ spĺňať osobnostné, morálne a kvalifikačné predpoklady na požadované miesto,
c/ ovládať legislatívu a vedieť samostatne vykonávať odbornú špecializovanú prácu v oblasti stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov,
d) byť odborne spôsobilý, samostatný, komunikatívny, flexibilný, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, ochotný učiť sa nové veci, pracovať v tíme, mať príjemné vystupovanie orientované na klienta,
e) mať prax v oblasti implementácie fondov EÚ min. 1 rok.

Kvalifikačný predpoklad:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad verejnej správy, Trenčiansky samosprávny kraj.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov