Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Referent oddelenia investícií TSK

Trenčiansky samosprávny kraj

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: K dolnej stanici 7282/20a, Trenčín
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 100 EUR/mesiac
  • Termín nástupu: január 2022
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• vykonávanie inžinierskej činnosti na investičných akciách vyššieho územného celku, podľa rozpočtu schváleného zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja (v ďalšom TSK),
• vykonávanie technického dozoru nad drobnými stavbami, stavebnými úpravami, udržiavacími prácami a stavebnými časťami stavieb,
• zabezpečovanie podkladov, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby /investičný zámer, projektová dokumentácia, návrhy technických riešení, zmluvy/,
• príprava investičných akcií – zabezpečovanie predprojektovej a projektovej prípravy územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia,
• preberanie investičných akcií od dodávateľov po ich ukončení a zabezpečenie užívacieho povolenia stavieb, alebo ich častí,

Zamestnanecké výhody, benefity

Výhody a benefity vychádzajú z podmienok daných zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v platnom znení a vyrokovanými benefitmi kolektínej zmluvy zamestnávateľa a vyššej kolektívnej zmluvy na príslušný kalendárny rok

Informácie o výberovom konaní

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
• prehľad doteraz vykonávanej praxe.

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat je 1 100,- eur.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi na adresu alebo na email ( kópie nemusia byť úradne overené a žiadosti zasielajte buď poštou alebo emailom) :
A.) na adresu:
Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín.
Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ- VK referent odd. investícií Trenčianskeho samosprávneho kraja“,
alebo
B.) e-mailom:
personalne@tsk.sk

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 15.12.2021. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.
Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.
Predpokladaný termín nástupu je január 2022.
Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov uchádzača sú zverejnené na webovom sídle TSK - https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/ochrana-osobnych-udajov

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

stavebného zamerania - VŠ vzdelanie alebo SŠ

Ostatné znalosti

Microsoft Office - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Word - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Uchádzač o pracovné miesto musí:
a/ byť bezúhonný,
b/ spĺňať osobnostné, morálne a kvalifikačné predpoklady na požadované miesto,
c/ byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, ochotný učiť sa nové veci, komunikatívny,
d/ mať VŠ vzdelanie II. stupňa ( stavebné zameranie VŠ resp. SŠ)
e/ výhodou je prax v projektovaní stavieb, z realizácie stavieb a z investičnej činnosti,
f/ mať znalosti z práce s výpočtovou technikou (Word, Excel),
g/ výhodou je mať znalosti z rozpočtovania stavieb a ovládanie programu CENKROS.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad verejnej správy, Trenčiansky samosprávny kraj.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov