Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Customer Service Associate

TESCO STORES SR, a.s.

Information about the position

  • Place of work: Budapest
  • Basic wage component (gross) and other rewards: 944 EUR/monthfrom 944€
  • Contract type: full-time

Job description, responsibilities and duties

As a customer service associate you would be a fundamental part of the Colleague and Customer Engagement Services and be at the forefront of the business - the foundation of how we deliver for customers and colleagues every day. 
Whilst specific responsibilities will be dependent upon the changing needs of the Tesco business the essence of the position will be the proper and prompt communication with both customers and colleagues, handling queries and acting as a helpdesk representative for them.

Employee perks, benefits

• Supporting your relocation to Hungary• Financial support: one-time payment with your first salary
• a relocation agency to help you to apply for the necessary Social Security Number
• an exclusive relocation guide with over 30 pages of useful material

• 10% shopping discount at Tesco stores
• Modern office with great location
• Flexible working policy (e.g.: Home-office)

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)
Postgraduate (Doctorate)

Language skills

English - Upper intermediate (B2) or Czech - Advanced (C1) or Slovak - Advanced (C1) or Hungarian - Advanced (C1)

Other knowledge

Microsoft Excel - advanced
Microsoft Outlook - advanced
Microsoft Word - advanced
Microsoft Access - advanced
Microsoft PowerPoint - advanced
Analytical thinking - advanced
Organizational ability - advanced
Multitasking - advanced
Attention to detail - advanced

Personality requirements and skills

• Knowledge of Czech/Slovak and Hungarian language at upper intermediate level
• English language knowledge at intermediate level
• Graduate/high school education
• Basic computer skills
• Experience of using MS Office (Microsoft Word, Excel, PowerPoint)
• Customer focus

Advertiser

Brief description of the company

Spoločnosť TESCO je jednou z najväčších maloobchodných spoločností, ktorá sa zameriava na predaj potravinového i nepotravinového sortimentu, prevádzkuje vlastný internetový obchod, čerpacie stanice, poskytuje služby v oblasti telekomunikácií a financií. Bola založená v roku 1924 Sirom Jackom Cohenom vo Veľkej Británii.
Tesco vstúpilo na slovenský trh v roku 1996 a v súčasnosti prevádzkuje 153 obchodov, dve distribučné centrá a 18 čerpacích staníc. So svojimi 9 000 zamestnancami je tretím najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku. V rámci Tesco skupiny budujeme inkluzívne miesto na prácu, kde sú všetci kolegovia oceňovaní za to akí sú, bez ohľadu na kultúru, z ktorej pochádzajú a ktorí nám pomáhajú budovať úspešné podnikanie a odrážajú rozmanitosť komunít, ktorým slúžime.

TESCO is one of the largest retail companies, which focuses on the sale of food and non-food products, operates its own online store, gas stations, provides services in the field of telecommunications and finance. It was founded in 1924 by Sir Jack Cohen in Great Britain.
Tesco entered the Slovak market in 1996 and currently operates 153 stores, two distribution centers and 18 filling stations. With its 9,000 employees, it is the third largest private employer in Slovakia. Within the Tesco Group, we are building an inclusive place to work, where all colleagues are acknowledged for what they are, regardless of the culture they come from and who help us build successful businesses and reflect the diversity of the communities they serve.

Company address

Tesco Stores SR a. s.
Cesta na Senec 2
82104 Bratislava
http://www.tesco.sk