Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Technický dozor

TDI - Kompleting, spol. s r.o.

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 700 EUR/mesiacFinálna mzda závisí od skúsenosti a praxe uchádzača.
  • Termín nástupu: 7/2022
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok, živnosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- oboznámenie sa s podkladmi, podľa ktorých sa pripravuje realizácia stavby - projektová dokumentácia, stavebné povolenia, zmluvné kontrakty, požiadavky objednávateľa určujúce a ovplyvňujúce činnosť TDI
- vypracovanie tendrového a riadiaceho harmonogramu
- kontrola vypracovanej dokumentácie
- príprava podkladov a spolupráca s projektovým manažérom zodpovedným za vedenie projektu.
- koordinácia projektovej dokumentácie v procese prípravy a realizácie stavby.
- komunikácia s architektmi a projektantmi.
- technické poradenstvo pri uzatváraní zmluvného vzťahu
- odovzdávania a preberania staveniska a jednotlivých pracovísk na stavenisku s dodávateľmi aj po stránke BOZP a požiarnej ochrany
- spolupráca s geodetom pri dohľade na dodržiavaní priestorového umiestnenia objektov
- odovzdávanie aktuálnej projektovej dokumentácie zhotoviteľom a jej evidencia
- spolupráca s projektantom a so zhotoviteľmi pri navrhovaní alebo vykonávaní opatrení na odstránenia prípadných chýb PD
- používanie prostriedkov na kontrolu rozmerov, polohy, geometrie a nivelety stavebných konštrukcií, prostriedkov na kontrolu pevnosti zrealizovaných betónových konštrukcií, prostriedkov na kontrolu klimatických pomerov pri realizácii konštrukcií, prostriedkov na zdokumentovanie kvality prevedenia zakrývaných konštrukcií (fotoaparát resp. aj kamera)
- kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku
- vykonávanie zápisov do stavebného denníka v rozsahu svojich kompetencií súvisiacich hlavne s kontrolnou činnosťou a kvalitou diela a kontrola vedenia stavebného denníka
- kontrola a zabezpečenie odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberacom a odovzdávacom konaní v dohodnutých termínoch
- uplatňovanie námetov smerujúcich k zefektívneniu budúcej prevádzky dokončenej stavby
- odsúhlasovanie súpisov prác a zmien rozsahov prác po odsúhlasení objednávateľom
- príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí spočívajúca hlavne v evidencii všetkých vád a nedorobkov, prevzatí a odsúhlasení dokumentácií skutočných vyhotovení, všetkých dokladov preukazujúcich kvalitu diela a účasť na odovzdaní a prevzatí príslušných stavebných a technologických časti stavby.
- kontrola vypracovania dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby so zakreslením všetkých zmien a doplnkov, vrátane jej evidencie
- príprava podkladov na záverečné zhodnotenie stavby
- účasť na kolaudácii
- prevzatie diela od zhotoviteľov
- odovzdanie diela objednávateľovi

Informácie o výberovom konaní

www.tdi-kompleting.sk
tel.kontakt : od 9,00 do 15,00

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

stavebníctvo

Ostatné znalosti

AutoCAD - Pokročilý
Microsoft Office - Pokročilý
Internet - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

Technický/Stavebný dozor, Stavbyvedúci

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa projekt manažmentom investičnej výstavby.
www.tdi-kompleting.sk

Počet zamestnancov

10-19 zamestnancov