Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Špecialista pre energetické služby

Stredoslovenská energetika, a. s.

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Pri Rajčianke, Žilina
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 100 EUR/mesiacZákladná hrubá mesačná mzda v minimálne výške 1.100 EUR + variabilná odmena minimálne 280 EUR (v závislosti na skúsenostiach). Variabilná odmena je naviazaná na splnenie ročných cieľov, je vyplácaná 2x ročne v zálohe a doplatku na základe ich reálneho plnenia.
  • Termín nástupu: marec 2022, príp. dohodou
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Náš nekomoditný produkt Zelená domácnosť má „zelenú“, a preto hľadáme kolegu/kolegyňu, ktorý/á bude samostatne a zodpovedne zastrešovať tento projekt. Ste orientovaný/á na cieľ/výsledok a máte schopnosť dotiahnuť úlohy do úspešného konca a načas? Potom neváhajte a predstavte sa nám!

Vašou náplňou práce budú najmä tieto činnosti:
• riadenie a prevádzka nekomoditných produktov a projektov energetickej efektívnosti spoločnosti,
• implementácia vybraných nekomoditných produktov a projektov energetickej efektívnosti, zabezpečenie ich realizácie a dodanie koncovým zákazníkom,
• následná správa produktov a projektov energetickej efektívnosti, zabezpečenie plynulej prevádzky po ich realizácii,
• komunikácia s dodávateľmi a zákazníkmi, vedenie obchodných rokovaní a nastavenie zmluvných vzťahov s partnermi,
• predkladanie pravidelných správ a reportov pre potreby jednotlivých divízií,
• interná kooperácia s cieľom ďalšieho rozvoja nekomoditných produktov a projektov energetickej efektívnosti v spoločnosti.

Táto pracovná pozícia si vyžaduje najmä komunikačne a organizačne talentovaného kandidáta, pre ktorého bude každodenná komunikácia so zákazníkmi a dodávateľmi samozrejmosťou. Pri práci špecialistu pre energetické služby je potrebná rozhodnosť, schopnosť určiť si správne priority a dodržať stanovené termíny. Pri každodennej práci budete využívať rôzne informačné systémy, ako sú MS Office, Podio, či naše interné systémy, napr. SAP CRM.

Dôležitou súčasťou Vašej práce bude kontrola zmluvnej dokumentácie v súlade s platnou legislatívou a našimi internými procesmi. Do 6-členného tímu na odbore Rozvoj a energetické služby uvítame kandidáta, ktorý je v práci precízny, má zmysel pre detail a analytické myslenie. Rýchle zvládnutie orientácie v energetike, osvojenie si odbornej technickej terminológie, znalosť procesov v obchode s elektrinou, plynom ako aj v oblasti energetickej efektívnosti a najmä ochota učiť sa Vám pomôžu zvládnuť všetky pracovné úlohy.

Ideálnym zameraním je vzdelanie ekonomického, príp. technického charakteru alebo pracovná skúsenosť v oblasti energetiky.

Zamestnanecké výhody, benefity

Ponúkame:
• 7,5 hodinový pracovný úväzok - v prepočte o 16 dní v roku viac voľna;
• možnosť práce home office v súlade s internými pravidlami;
• voľné víkendy, týždeň platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce - oddych s rodinou a
priateľmi nabíja pozitívnou energiou;
• možnosť sebarealizácie, kariérneho rastu, podpora v osobnom, ako aj v odbornom rozvoji - rastieme spolu;
• podieľanie sa na úspechoch a rozvoji silnej a stabilnej spoločnosti - iba spoločný úspech
podporuje našu stabilitu;
• motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovného výkonu - oceňujeme reálny
výkon;
• firemné, kultúrne, športové podujatia, teambuildingové a spoločenské akcie - najskôr
kvalitná práca, potom kvalitná zábava;
• možnosť zapojenia sa do charitatívnych a dobrovoľníckych akcií, či ekologických
vylepšení - nie je nám to jedno;
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie - spoločne myslíme na budúcnosť;
• príspevky zo Sociálneho fondu (napr. rekondičné pobyty, MDD, Mikuláš, rekreácia detí,
narodenie dieťaťa, darovanie krvi) stravné lístky plne hradené zo strany zamestnávateľa a
ďalšie benefity zamerané na zamestnanca - lebo benefitov nie je nikdy dosť :-);
• profitový systém inovácií pre zamestnancov - realizujeme a oceňujeme nápady našich
zamestnancov.

Informácie o výberovom konaní

INFORMÁCIE K VÝBEROVÉMU KONANIU
Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu. Uvítame doručenie MOTIVAČNÉHO LISTU, v ktorom popíšete, prečo ste sa rozhodli reagovať na našu pracovnú ponuku. Dokumenty, prosím, zašlite V SLOVENSKOM JAZYKU NA KONTAKTNÚ OSOBU: Ing. Ivana Strauss, tel.: +421 908 380 137, e-mail: kariera@sse.sk


DO PREDMETU E-MAILU UVEĎTE NÁZOV PRACOVNEJ POZÍCIE, NA KTORÚ REAGUJETE.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.
Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.
Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.sse.sk.

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na kariera@sse.sk alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu dpo@sse.sk. Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické, výhodou technické, elektrotechnické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft PowerPoint - Pokročilý
Microsoft Word - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

energetika je výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

technické a analytické myslenie, rozhodnosť, samostatnosť, zodpovednosť, ochota učiť sa

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu. Uvítame doručenie MOTIVAČNÉHO LISTU, v ktorom popíšete, prečo ste sa rozhodli reagovať na našu pracovnú ponuku.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov