Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Analytik reportingu a plánovania

Stredoslovenská energetika, a. s.

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Pri Rajčianke, Žilina
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 870 EUR/mesiacZákladná hrubá mesačná mzda vo výške 870 EUR + 380 EUR variabilná odmena. Variabilná odmena je naviazaná na splnenie ročných cieľov, je vyplácaná 2x ročne v zálohe a doplatku na základe ich reálneho plnenia. Stanovené ciele môžu byť preplnené na viac ako 100 %.
  • Termín nástupu: december 2021, príp. dohodou
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Baví Vás práca s dátami, ich analyzovanie a vyhodnocovanie? Dokážete logicky a metodicky spracovať údaje do pravidelných reportov a štatistík? Ak sa nebojíte čísiel a význam obchodnej marže Vám nie je cudzí, môže byť táto pozícia určená práve Vám.

Hlavnou úlohou nami obsadzovanej pozície je pravidelná reportingová činnosť obchodných ukazovateľov, ako sú hrubá obchodná marža z predaja komoditných a nekomoditných produktov našej spoločnosti. Zdrojom údajov Vám budú informačné systémy ako SAP či Lancelot, ale aj kolegovia z Divízie obchod a služby, ktorí Vás budú neustále zásobovať aktuálnymi údajmi. Získané údaje následne spracujete v súlade s platnou metodikou do rôznych typov reportov a štatistík. A to na mesačnej, kvartálnej a ročnej báze jednak pre interných ako i externých užívateľov (ÚRSO, Štatistický úrad SR, Ministerstvo hospodárstva SR a iných). Obchodný reporting zahŕňa prípravu hlavných obchodných reportov za predaj elektrickej energie, plynu a nekomoditných produktov, hrubú maržu z predaja a iné.

Dôležitou súčasťou Vašej pracovnej náplne je plánovanie. Podieľanie sa na tvorbe strategického a obchodného plánu, forecastu, plánu predaja a hrubej marže na štvrťročnej či polročnej báze.
Významnú súčasť Vašej práce tvorí aj analytická činnosť v podobe analýzy hrubej marže a rôznych ad hoc analýz.

Pre výkon pracovnej pozície je ideálna schopnosť analyticky myslieť a spracovať veľké množstvo dát do prehľadnej a zrozumiteľnej formy. Výhodou sú predošlé skúsenosti z oblasti obchodného reportingu a analýz, účtovníctva či kontrolingu. Na úrovni Vašich znalostí práce s MS Excel nám záleží, preto si Vašu úroveň počas výberového konania overíme. :-)
Od začiatku Vás čaká spolupráca s tímom kolegov, ktorí Vám budú nápomocní, aby ste sa do danej problematiky čo najrýchlejšie dostali. Preto môže byť táto pozícia zaujímavá aj pre absolventov, ktorí majú ekonomické vzdelanie, chcú investovať do vlastného profesijného rozvoja a v tejto oblasti hľadajú svoje budúce uplatnenie.

Naša pracovná pozícia je určená pre dôsledného, samostatného a zodpovedného kandidáta. Okrem logického a analytického myslenia je dôležitá schopnosť sebaorganizácie – efektívne plánovanie práce a dodržiavanie stanovených termínov. Podstatné je, aby pre Vás práve tento typ pracovnej pozície bol ako naplnením Vašich pracovných ambícií, tak aj práce, ktorá Vás bude baviť.

Pracovná pozícia sa obsadzuje na zástup počas materskej a rodičovskej dovolenky.

Zamestnanecké výhody, benefity

Ponúkame:

• 7,5 hodinový pracovný úväzok - v prepočte o 16 dní v roku viac voľna;
• možnosť práce home office v súlade s internými pravidlami;
• voľné víkendy, týždeň platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce - oddych s rodinou a
priateľmi nabíja pozitívnou energiou;
• možnosť sebarealizácie, kariérneho rastu, podpora v osobnom, ako aj v odbornom rozvoji - rastieme spolu;
• podieľanie sa na úspechoch a rozvoji silnej a stabilnej spoločnosti - iba spoločný úspech
podporuje našu stabilitu;
• motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovného výkonu - oceňujeme reálny
výkon;
• firemné, kultúrne, športové podujatia, teambuildingové a spoločenské akcie - najskôr
kvalitná práca, potom kvalitná zábava a my sa bavíme radi;
• možnosť zapojenia sa do charitatívnych a dobrovoľníckych akcií, či ekologických
vylepšení - nie je nám to jedno;
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie - spoločne myslíme na budúcnosť;
• príspevky zo Sociálneho fondu (napr. rekondičné pobyty, MDD, Mikuláš, rekreácia detí,
narodenie dieťaťa, darovanie krvi) stravné lístky plne hradené zo strany zamestnávateľa a
ďalšie benefity zamerané na zamestnanca - lebo benefitov nie je nikdy dosť :-);
• profitový systém inovácií pre zamestnancov - realizujeme a oceňujeme nápady našich
zamestnancov.

Informácie o výberovom konaní

INFORMÁCIE K VÝBEROVÉMU KONANIU
Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu. Uvítame doručenie MOTIVAČNÉHO LISTU, v ktorom popíšete, prečo ste sa rozhodli reagovať na našu pracovnú pozíciu. Dokumenty, prosím, zašlite V SLOVENSKOM JAZYKU NA KONTAKTNÚ OSOBU: Ing. Ivana Strauss, tel.: +421 41 519 2023, e-mail: kariera@sse.sk


DO PREDMETU E-MAILU UVEĎTE NÁZOV PRACOVNEJ POZÍCIE, NA KTORÚ REAGUJETE.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.
Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.
Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.sse.sk.

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na kariera@sse.sk alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu dpo@sse.sk. Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - Pokročilý

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

analytické myslenie, dôslednosť, samostatnosť, zodpovednosť, sebaorganizácia,

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

SKÚSENOSTI, TRADÍCIA, SILNÁ POZÍCIA
Stredoslovenská energetika, a. s. je dodávateľská energetická spoločnosť so sídlom v Žiline, ktorá je súčasťou skupiny SSE Holding. Na trhu pôsobíme už viac ako 95 rokov a sme najväčší dodávateľ energie na strednom Slovensku. V celoslovenskom meradle sa naša spoločnosť nachádza na druhom mieste s trhovým podielom 21 %. Energiu dodávame viac ako 700-tisíc zákazníkom. V súčasnosti za nami stojí silná energetická spoločnosť Energetický a průmyslový holding , a. s. Viac o akcionárskej štruktúre a manažmente spoločnosti sa dočítate na našom webe www.sse.sk.

NIE JE TO LEN O ELEKTRINE
Okrem elektriny dodávame našim zákazníkom od roku 2012 aj plyn. V portfóliu máme však aj ďalšie zaujímavé služby a produkty, ktoré našim zákazníkom pomáhajú mať bezpečný, bezstarostný domov a najmä energeticky efektívnu domácnosť. Zaujíma Vás, čo všetko našim zákazníkom ponúkame? Pozrite si kompletné portfólio produktov a služieb pre jednotlivé segmenty zákazníkov: domácnosti, podnikatelia a organizácie, veľkoodberatelia.

KRÁČAME S DOBOU A REŠPEKTUJEME TRENDY
Trend súčasnosti je využívať energie efektívne a my sa snažíme, aby si túto myšlienku osvojili aj naši zákazníci. Pre podnikateľov, ale aj obce či mestá, realizujeme energeticky efektívne riešenia na mieru, vďaka ktorým znižujú svoje náklady na energie.
Základom šetrenia energií je poznať svoju spotrebu a aj to, ako sa vyvíja v čase. Preto sme pre našich zákazníkov pripravili mobilnú aplikáciu Moja SSE, vďaka ktorej majú energie vo svojej domácnosti pod kontrolou a navyše s nami môžu jednoduchšie komunikovať. Ako prví z energetických spoločností sme vytvorili mobilnú aplikáciu SSE PriceWatch pre špecifické potreby veľkoodberateľov. Svojimi funkcionalitami je jedinečná a umožňuje nonstop sledovanie cien energií na burze aj následný rýchly a efektívny nákup komodít. Zaujíma Vás, ako funguje veľkoobchodná burza s energiami a od čoho vlastne závisí cena energií? Prečítaj si zaujímavé informácie na našom webe www.sse.sk.

SKVELÁ SPOLOČNOSŤ, SKVELÍ ĽUDIA
Vážime si našich zamestnancov aj ich rodiny. Boli sme 5x ocenení ako Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí za rodinnú politiku a najoriginálnejšie opatrenia. Spomedzi všetkých slovenských energetických firiem sme 3x získali najvyššie ocenenie za efektívne riadenie ľudského kapitálu v sektore energetika. Cena s názvom Leading HR Organisation je udeľovaná spoločnosťou PricewaterhouseCoopers. Získali sme ocenenie Via Bona ako Inšpiratívna firma a AICO GRAND PRIX za podnikové médium roka v kategórii Offline – printové médiá, brožúry, letáky.
Až štvrtina našich kolegov sú študenti vysokej školy a pracujú u nás ako brigádnici alebo začali svoju kariéru u nás ako absolventi škôl. Realizovali sme medzinárodný projekt ERAZMUS pre stredoškolákov a aktívne spolupracujeme s vysokými a strednými školami.
Investujeme do vzdelávania, realizujeme workshopy a sme súčasťou projektov, ktoré posúvajú našu spoločnosť do energetických výšin.
Najskôr kvalitná práca, potom kvalitná zábava a my sa bavíme radi! 
V našej spoločnosti sme jeden veľký tím a spoločne si užívame množstvo firemných aktivít, ako aj kultúrne akcie pre našich zamestnancov či ich rodinných príslušníkov. Spájame sa a spoznávame na teambuildingoch. Pridajte sa do nášho tímu a názvy akcií ako Deň energetikov, Vítanie jari, Rodinný deň, Letné športové hry nebudú len slová, ale reálne zážitky a zábava.

NIE JE NÁM TO JEDNO
Ak ide o pomoc iným, radi priložíme ruku k dielu, nielen finančne, ale aj osobne. Podporujeme rôzne aktivity charitatívneho charakteru, ale makáme aj v rámci vylepšovania ekologickej kondície nášho okolia a regiónu. Viac o našich dobrovoľníckych aktivitách sa dočítate na našom webe www.sse.sk.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov