Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Manažér požiadaviek zákazníkov

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Žilina
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 126 EUR/mesiacVARIABILNÁ ZLOŽKA MZDY: výkonnostná prémia vyplácaná kvartálne (max 18% / mes.) + Dovolenková (56% zo zákl.mzdy) + Vianočná mzda (56% zo zákl.mzdy) v zmysle kolektívnej zmluvy + iné benefity.
  • Termín nástupu: 01.07.2022
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pracovné miesto sa obsadzuje na zástup počas MD zamestnanca.

POŽIADAVKY:
* vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
* zameranie: elektrotechnika / ekonómia
* prax: 2 roky

ODBORNÉ ZNALOSTI:
* znalosť legislatívnych noriem v energetike – Zákon o energetike, Pravidlá trhu a ďalšia primárna a sekundárna legislatíva
* základné ekonomické a elektrotechnické znalosti
* orientácia vo fungovaní trhu s elektrinou SR

POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI – POUŽÍVATEĽ:
* MS Office – pokročilý
* SAP CRM ISU - základy

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:
* výborné verbálne a písomné komunikačné zručnosti
* vysoké pracovné nasadenie a zvládanie stresu
* schopnosť samostatnej práce, ale aj tímovej spolupráce
* spoľahlivosť, proaktívny prístup a korektné vystupovanie voči zákazníkovi
* schopnosť neustále absorbovať nové informácie a odborne sa vzdelávať

POPIS PRÁCE:
* Vykonávanie externých konzultácii a komunikácie so zákazníkmi SSD a účastníkmi trhu pre vykonávané činnosti. Aktívne a transparentné riešenie neštandardných situácii a anomálii pri spravovaní zmluvného vzťahu. Písomná a verbálna komunikácia dostupnými komunikačnými kanálmi s obchodnými partnermi.
* Spracovávanie písomných a e-mailových požiadaviek zákazníkov SSD v súlade s primárnou a sekundárnou legislatívou súvisiacou s energetikou a Prevádzkovým poriadkom SSD.
* Evidencia, archivácia dokumentov, vrátane evidencie distribučných žiadostí pre SSD.
* Modifikácie a zmeny zmluvných údajov v distribučnej časti integrovaných zmlúv z RDZ a riešenie požiadaviek zákazníkov so samostatnými distribučnými zmluvami.
* Administratívne činností súvisiace s výkonom činností na pracovnom mieste.
* Plnenie operatívnych úloh útvaru podľa pokynov nadriadeného.

Zamestnanecké výhody, benefity

* 5 dní platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce
* pružná pracovná doba
* podiel na hospodárskom výsledku Spoločnosti
* príplatky, tam kde si to charakter práce vyžaduje
* príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
* stravné lístky
* príspevok na predškolské zariadenia
* príspevky zo Sociálneho fondu - napr. pri narodení dieťaťa, darovaní krvi

Informácie o výberovom konaní

V prípade Vášho záujmu, zašlite profesijný štruktúrovaný životopis, spolu s motivačným listom v slovenskom jazyku najneskôr na uvedené kontaktné údaje:

• email: [email protected]
• resp. poštou na adresu:

Stredoslovenská distribučná, a.s.
sekcia Ľudské zdroje
Výberové konanie
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

Do predmetu e-mailovej správy, alebo na obálku, či priamo v žiadosti pri písomnom styku, UVEĎTE NÁZOV POZÍCIE, o ktorú sa uchádzate.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. Vyhradzujeme si právo spätne kontaktovať iba nami vybraných uchádzačov.

V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, prípadne rozhovor v online priestore, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.
Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.
Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.ssd.sk .

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected] alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu [email protected] . Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické alebo technické zameranie

Vodičský preukaz

B

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 760-tisíc domácností a firiem.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov