Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

HR Partner

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Žilina
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 126 EUR/mesiacVARIABILNÁ ZLOŽKA MZDY: výkonnostná prémia vyplácaná kvartálne (max 18% / mes.) + Dovolenková (56% zo zákl.mzdy) + Vianočná mzda (56% zo zákl.mzdy) v zmysle kolektívnej zmluvy + iné benefity. Naša ponuka môže byť vyššia v závislosti od Vašich skúseností, školení, kvalifikácie a odbornej praxe. Konkrétna mzda je stanovená po osobnom pohovore.
  • Termín nástupu: 01.07.2022
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pozícia sa obsadzuje na zástup počas MD zamestnanca.

PRAX:
• minimálne 3 roky

ODBORNÉ ZNALOSTI:
• znalosť procesu výberového konania
• znalosť Zákonníka práce
• znalosť HR procesov
• dodržiavanie Zákona o ochrane osobných údajov, zachovávanie mlčanlivosti o osobných údajoch dotknutých osôb v spoločnosti, s ktorými príde do styku

POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI – POUŽÍVATEĽ:
• MS OFFICE – pokročilý
• SAP HR - výhodou

JAZYKOVÉ ZNALOSTI:
• Anglický jazyk – B1 – mierne pokročilý

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:
• príjemné a profesionálne vystupovanie s dobrými komunikačnými schopnosťami
• diskrétnosť a spoľahlivosť
• schopnosť samostatne si manažovať rôznorodé pracovné úlohy a zadania
• prozákaznícky prístup
• pozitívny vzťah k práci s aktívnym a kreatívnym prístupom
• vysoké pracovné nasadenie, flexibilita a radosť z nových výziev
• dynamický, presvedčivý a tímový hráč

POPIS PRÁCE:
• samostatné zabezpečenie celého výberového procesu od zadania, cez Vami zvolený spôsob nájdenia toho naj kandidáta až po úspešné ukončenie adaptácie
• aktívna participácia na príprave a implementácii organizačných zmien
• spracovanie databázy uchádzačov o zamestnanie
• aktívna účasť na HR projektoch spoločnosti
• partner v situáciách vyžadujúcich HR podporu
• tvorba stratégie v oblasti organizačného rozvoja
• komunikácia s interným a externým zákazníkom
• riadenie koncoročných rozhovorov so zamestnancami
• plnenie operatívnych úloh útvaru podľa pokynu nadriadeného.

Zamestnanecké výhody, benefity

* 5 dní platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce
* podiel na hospodárskom výsledku Spoločnosti
* príplatky, tam kde si to charakter práce vyžaduje
* príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
* stravné lístky
* príspevok na predškolské zariadenia
* príspevky zo Sociálneho fondu - napr. pri narodení dieťaťa, darovaní krvi

Informácie o výberovom konaní

V prípade Vášho záujmu, zašlite profesijný štruktúrovaný životopis s Vašou aktuálnou fotografiou, spolu s motivačným listom v slovenskom jazyku na uvedené kontaktné údaje:

• email: [email protected]
• resp. poštou na adresu:

Stredoslovenská distribučná, a.s.
sekcia Ľudské zdroje
Výberové konanie
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

Do predmetu e-mailovej správy, alebo na obálku, či priamo v žiadosti pri písomnom styku, UVEĎTE NÁZOV POZÍCIE, o ktorú sa uchádzate.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. Vyhradzujeme si právo spätne kontaktovať iba nami vybraných uchádzačov.

V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, prípadne rozhovor v online priestore, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.
Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.
Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.ssd.sk .

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected] alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu [email protected] . Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

pers. manažment, psychológia, andragogika

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

3

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 760-tisíc domácností a firiem.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov