Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Personalista

Štátna ochrana prírody SR

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Banská Bystrica
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 978 EUR/mesiacPlatové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálny základný nástupný plat pre uvedenú pozíciu je 978,00 EUR s možnosťou priznania osobného príplatku po mesiaci trvania pracovného pomeru až do výšky 100 % z príslušnej platovej tarify podľa kvality vykonávanej práce.
  • Termín nástupu: 01.03.2023
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Vypracovanie všetkých písomných dokumentov, týkajúcich sa vzniku, zmeny a ukončenia pracovného, alebo obdobného pracovno-právneho vzťahu zamestnancov (dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
• Pripomienkovanie a súčinnosť pri navrhovaní optimálneho spôsobu odmeňovania
• Evidencia žiadostí uchádzačov o zamestnanie v organizácii a odpovede uchádzačom o zamestnanie.
• Zverejňovanie ponúk voľných pracovných miest v organizácii a organizácia výberových konaní.
• Vypracovávanie a úpravy základných dokumentov organizácie (napr. organizačný poriadok, pracovný poriadok, kolektívna zmluva) upravujúcich základné pracovno-právne vzťahy medzi zamestnancami a organizáciou.
• Sledovanie zmien príslušných zákonov – napr. Zákonník práce, Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe, Zákon č. 552/2003 o výkone služby vo verejnom záujme a aplikácia zmien do vnútorných predpisov organizácie.
• Vypracovávanie a poskytovanie štatistických informácií týkajúcich sa zamestnancov.
• Evidencia a spracovanie podkladov pre príspevky na rekreáciu zamestnancov v zmysle Zákonníka práce.
• Sledovanie zostatkov dovoleniek zamestnancov, vypracovanie plánu dovoleniek na príslušný kalendárny rok.

Zamestnanecké výhody, benefity

• 5 dní dovolenky navyše,
• možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
• pružný pracovný čas,
• PN zaplatená nad rámec zákona,
• poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť o prijatie na pracovnú pozíciu, profesijný štruktúrovaný životopis a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely prijatia na pracovnú pozíciu zašlite do 06.02.2023 na e-mailovú adresu: [email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Office - Pokročilý
Internet - Pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

prax v oblasti personalistiky 3 roky

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• Práca s počítačom na úrovni pokročilý,
• znalosť programu SAP výhodou, prax s prácou v ekonomickom systéme v oblasti personalistika/mzdy,
• bezúhonnosť, samostatnosť, zodpovednosť,
• znalosť Zákonníka práce, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 552/2003 Z. z o výkone práce vo verejnom záujme, znalosť mzdových predpisov.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Štátna ochrana prírody je odborná organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou a jej činnosť je zameraná na zabezpečovanie odbornej činnosti pre výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny.

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov