Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Referent pre verejné obstarávanie a majetkoprávnu agendu

Správa NP Slovenský kras so sídlom v Brzotíne

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Brzotín
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: Od 887 EUR/mesiacpríspevok do III. piliera, odmeny Platové podmienky určuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutej praxe a úrovne plnenia pracovných úloh.
  • Termín nástupu: Ihneď
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- Povinné zverejňovanie zmlúv – identifikácia zmluvy, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s platnou legislatívou, zaevidovanie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv a jej zverejnenie v danom formáte a so všetkými prílohami
- Povinné evidovanie majetku v Centrálnej evidencie majetku – evidovanie každého nehnuteľného majetku v správe organizácie, majetku v nájme a v prenájme (parcelné číslo, LV, výmera v m2,...)
- Vypracúvanie analýz a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní.
- Koncepčné a koordinačné zabezpečovanie súťažných podkladov s rozhodujúcim vplyvom na výsledok procesu verejného obstarávania zamestnancom
- komplexné zabezpečovanie procesnej stránky organizovania jednotlivých metód verejného obstarávania s rozhodujúcim vplyvom na výber ekonomicky najvhodnejšieho zmluvného partnera a s ním súvisiace vynakladanie finančných prostriedkov vykonávané zamestnancom
- Riešenie škodových udalostí – pokuty, penále, náhrady škôd (uzatváranie a následné zverejňovanie dohôd o náhrade škody, resp. iná forma kompenzácie vzniknutej škody a následne kontrola ich plnenia)
- Podávanie/ zmena daňových priznaní – dane z nehnuteľnosti, poplatky za komunálny a iný odpad,...
- Pri kúpe/ predaji/ nájmu/ prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu – dodržiavanie legislatívou upravených postupov ( zákon 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, príkaz ministra ŽP) – ponukové konanie, elektronická aukcia, osobitné ponukové konanie, ...
- Pri nakladaní s majetkom štátu – jeho evidencia v Registri ponukových konaní (www.ropk.sk)
- Správa portálu – Stop byrokracii – www.oversi.gov.sk
- Výkazy vyplývajúce z legislatívy a termínované úlohy zriaďovateľa, prípadne iných ústredných orgánov štátnej správy, napr. karbónová stopa (spotreba PHM, počet km/rok, energie kWh/rok,...)
- Správa majetku – majetkárom – karta obstarania (pri investičnom majetku nadstavenie odpisov), zaraďovací protokol, zaradenie majetku do ekonomického informačného systému, označenie majetku, aktualizácia miestneho zoznamu majetku umiestneného v kancelárii na voľne dostupnom mieste v súlade s legislatívou, preraďovanie majetku
- Správa majetku – majetkárom – vyraďovanie/ preraďovanie majetku – komisia, potvrdenie o likvidácii, vyradenie z ekonomického informačného systému.
- Správa osobných kariet zamestnancov – zaraďovanie, vyraďovanie, preraďovanie majetku
- Inventarizácia majetku – menovanie komisie, samotná inventarizácia, spracovanie výstupu s fyzickej aj dokladovej inventarizácie, zápis z inventarizácie, vysporiadanie sa s prípadným mankom/prebytkom
- Zabezpečenie správy služobných motorových vozidiel – kontrola vyúčtovania PHM a všetkých dokladov súvisiacich s prevádzkou SMV
- Zabezpečenie činností, spotrebného majetku potrebného na prevádzku organizácie
- Zabezpečenie finančnej kontroly na všetkých dokladoch v súlade so zákonom o finančnej kontrole
- Odborná a špecializovaná činnosť pri zabezpečovaní a koordinovaní činností súvisiacich s ochranou osobných údajov.
- Zabezpečovanie odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a úloh v oblasti ochrany pred požiarmi.

Zamestnanecké výhody, benefity

Pružný pracovný čas, služobný mobil, PC/notebook,

Informácie o výberovom konaní

možný nástup ihneď

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Ostatné znalosti

znalosť práce v systéme SAP, CES výhodou - Základy

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Správa NP Slovenský kras so sídlom v Brzotíne je príspevková organizácia s počtom zamestnancov 24-29.