Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Personalista/mzdár - zástup počas MD

Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: P. O. Hviezdoslava 73/38, 036 01 Martin
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 200 EUR/mesiacPlatové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat pozostáva z tarifného platu, osobného príplatku a bude stanovený podľa dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh.
  • Termín nástupu: ASAP
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- komplexné spracovanie miezd zamestnancov a príprava podkladov k mzdám,
- reporting a výkazníctvo súvisiace so spracovaním miezd – spracovanie mesačných výkazov do poisťovní, spracovanie prehľadu a hlásenia na daňový úrad, evidencia a spracovanie ELDZ, vystavovanie potvrdení o príjme, vystavovanie zápočtových listov,
- spracovanie ročného zúčtovania dane,
- navrhovanie, pripomienkovanie a vytváranie interných personálnych a mzdových predpisov zamestnávateľa na základe aktuálne platných súvisiacich zákonných predpisov,
- spracovanie výkazov a hlásení pre zriaďovateľa (MŽP SR), Štatistický úrad, a pre iné inštitúcie na základe požiadaviek zamestnávateľa,
- zabezpečovanie vyhotovenia všetkých písomných dokumentov týkajúcich sa vzniku, zmeny a ukončenia pracovného pomeru, alebo obdobného pracovno-právneho vzťahu zamestnancov, v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- zabezpečenie správnosti zaradenia jednotlivých zamestnancov v rámci tarifných sústav organizácie a posudzovanie kritérií odbornej praxe zamestnancov organizácie,
- vybavovanie a evidencia žiadostí o prijatie do zamestnania,
- spolupráca pri organizácii a realizácii výberových konaní v organizácii,
- spolupráca pri stanovovaní rozpočtu organizácie v oblasti mzdových nákladov,
- ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadeného.

Zamestnanecké výhody, benefity

- pružný pracovný čas
- dovolenka nad rámec zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce)
- príspevok na DDS
- pracovné voľno nad rámec zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce)
- možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy v závislosti od úrovne plnenia pracovných úloh

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2016/679 u 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /nie starší ako 1 mesiac/ na účely výberového konania posielajte na adresu: Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine, P. O. Hviezdoslava 73/38, 036 01 Martin, prípadne do e-mailu: [email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
SAP - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

personalistika, mzdové účtovníctvo

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- znalosť súvisiacich právnych predpisov - zákon č. 552/2003 Z. z., zákon č. 553/2003 Z. z., zákon č. 311/2001 Z. z.
- bezúhonnosť,
- samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine je príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR, ktorá zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a osobitných predpisov na území národného parku a jeho ochranného pásma.

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov