Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Samostatný odborný referent

Slovenský pozemkový fond

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Košice
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 040 EUR/mesiacMinimálne 1.040,- € (platová tarifa zamestnancov vo verejnej správe + osobný príplatok), minimálny plat pri nástupe a počas 3 - mesačnej skúšobnej doby.
  • Termín nástupu: Dohodou, ASAP
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 zodpovedá za evidenciu a aktualizáciu údajov o žiadostiach o kúpu, zámenu nehnuteľností, o vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam,
 samostatne vybavuje žiadosti o kúpu/predaj nehnuteľností, o prevod správy majetku štátu, o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva,
 určuje cenu za prevod v zmysle platných interných predpisov SPF, resp. vypracúva návrhy na stanovenie ceny za prevod pozemku,
 vypracováva návrhy právnych aktov vo veciach prevodu nehnuteľností, práva správy majetku štátu, poskytovania zámeny pozemkov vo vlastníctve štátu v správe fondu ,
 vykonáva kontrolu plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, navrhuje a vypracúva úkony pri neplnení týchto záväzkov, vypracúva návrhy na ukončenie zmluvných vzťahov, bezodkladne informuje odbor prevodu o prípadoch neplnenia záväzkov,
 vypracováva na príslušný orgán štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností návrhy na vklad vlastníckeho práva a na vykonanie záznamu na podpis štatutármi fondu a vedie evidenciu týchto návrhov,
 spracováva doručené žiadosti o zrušenie predkupného práva, dohody o zrušení predkupného práva, stanoviská k ponukám na uplatnenie si predkupného práva SPF, návrhy na výmaz stavby z katastra nehnuteľností,
 obstaráva znalecké posudky, geometrické plány, resp. iné podklady na stavby v správe SPF, ktoré majú byť predmetom prevodu,
 vypracováva žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu podľa § 45a zákona č. 92/1991 Zb.

Zamestnanecké výhody, benefity

- benefity vyplývajúce z kolektívnej zmluvy
- pohyblivá pracovná doba

Informácie o výberovom konaní

Pracovný pomer na dobu určitú 1 rok s trojmesačnou skúšobnou dobou s možnosťou predĺženia pracovného pomeru.
Pozvaní na pohovor budú len vybraní uchádzači. Obsadzovať sa budú dve pracovné miesta s výkonom práce v Košiciach.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Geodézia, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, právo

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Ostatné znalosti

Microsoft Office - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

Prax na pozícii v oblasti majetkovo-právnej, prevodov nehnuteľností a prevodov práva správy majetku

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Aktívny vodič
znalosť AJ - výhodou
Znalosť:
Zákona č.330/1991 Z.z.
Zákona č.175/1999 Z.z.
Zákona č.193/2001 Z.z.
Zákona č.92/1991 Z.z.
Nariadenia vlády SR č.238/2010 Z.z., resp. ďalších právnych predpisov na úseku nehnuteľností a nakladania s nehnuteľnosťami SR a nezistených vlastníkov v správe SPF.

Samostatná pracovná činnosť s využitím vlastného analytického myslenia spojeného s vyhodnocovaním vlastnej činnosti, koncepčnosť, flexibilita, stanovenie pracovných priorít v kontexte s vlastnosťou niesť maximálnu zodpovednosť za pracovný výkon, dobre rozvinuté komunikatívne schopnosti, požadovaná schopnosť zvládať krízové a stresové situácie, schopnosť pružnej adaptability s pochopením nových zložitých funkcionalít

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

SPF spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom. Zároveň nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy okrem pozemkov, ktoré sú lesnými pozemkami, ako aj podielmi spoločnej nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov