Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Odborný pracovník pre Government Affairs a projekty z verejných zdrojov

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora

Informationen über die Arbeitstelle

  • Arbeitsort: Suché mýto 1, Bratislava
  • Die Grundlohnkomponente (brutto) und andere Belohnungen: 1 700 EUR/Monat
  • Einstellungstermin: 02.09.2021
  • Art des Arbeitsverhältnisses: Vollzeitbeschäftigung

Arbeitsinhalt, Befugnisse und Verantwortlichkeiten

AHK Slowakei bola založená v júni 2005 ako 57. nemecká zahraničná obchodná komora. AHK Slowakei podporuje hospodárske vzťahy medzi Slovenskom a Nemeckom.

Ako zástupca nemeckého hospodárstva na Slovensku sa v politickom dialógu zasadzujeme za lokálne podmienky priaznivé pre podnikanie. Pre náš dynamický tím hľadáme k najbližšiemu možnému termínu
odborného pracovníka pre Government Affairs a verejne vypísané projekty.

K jeho úlohám bude patriť najmä:
- vybudovanie a starostlivosť o sieť s politickými zástupcami, predovšetkým úroveň odborníkov slovenských ministerstiev
- starostlivosť o pracovné skupiny AHK Pracovné právo, Energetika, Právo a dane, Doprava a logistika
- vyhotovovanie oficiálnych listov a politických stanovísk po dohode s relevantnými grémiami AHK Slowakei
- zastupovanie AHK Slowakei pri konaniach pred zástupcami vlády a EÚ
- organizácia okrúhlych stolov s politikmi s rozhodovacou právomocou
- iniciovanie a spolupôsobenie v zákonodarných iniciatívach presahujúcich rámec združenia
- analýza verejne vypísaných projektov na podporu hospodárstva s európsko-nemecko-slovenským pozadím
- zostavovanie ponukových podkladov pre vhodné projekty
- poradenstvo pre firmy ohľadom vypracovania žiadostí o projekty

Zusätzliche Leistungen, Vorteile

Ponúkame pracovné miesto v malom, medzinárodne zameranom tíme, možnosť medzinárodnej odbornej výmeny a možnosti ďalšieho vzdelávania.

Informationen über das Auswahlverfahren

Motivačný list a CV zasielať: halt@ahk.sk
Pohovor bude prebiehať v nemeckom alebo anglickom jazyku.

Gesellschaft, für die die Stelle besetzt wird

Nichtregierungsorganisationen, Vereine

Zahraničná obchodná komora (AHK)

Anforderungen an den Mitarbeiter

Für die Stelle sind Bewerber mit der Ausbildung geeignet

Universitätsausbildung (z. B. Bc., ...)
Universitätsausbildung (z.B. Dipl. Ing., ...)

Ausbildung im Fach

Ekonomické, pravnické, medzinárodné vzťahy

Sprachkenntnisse

Slowakische Sprache - Expert (C2)

Andere Kenntnisse

Microsoft 365 - Fortgeschrittene

Führerschein

B

Charaktervoraussetzungen und Fähigkeiten

Od uchádzačov očakávame nasledovné znalosti a zručnosti:
- ideálne skúsenosť v uvedených pracovných oblastiach
- záujem o hospodársko-politické otázky
- vynikajúci písomný spôsob vyjadrovania v slovenčine, nemčina výhodou
- schopnosť redukovať komplexné témy na podstatné body
- dobrá koordinačná a organizačná schopnosť
- vysoká miera vlastnej iniciatívy, spoľahlivosť a angažovanosť, ako aj radosť z náplne práce
- schopnosť tímovej práce

Inserierende Gesellschaft

Kurze Charakteristik der Gesellschaft

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei) podporuje bilaterálne hospodárske vzťahy a predstavuje fórum pre nemecké a slovenské firmy. Zároveň je poskytovateľom služieb v oblasti trhového poradenstva, nemeckých veľtrhov, duálneho vzdelávania a kurzov ďalšieho vzdelávania. Má 400 členských firiem a je súčasťou siete nemeckých zahraničných komôr (www.ahk.de).

Anzahl der Mitarbeiter

10-19 Mitarbeiter

Adresse der Gesellschaft

Slovensko - nemecká obchodná a priemyselná komora
The Europeum, Suché mýto 1
811 03 Bratislava
https://slowakei.ahk.de/