Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Funkcia vedúceho zamestnanca - kvestor

Slovenská technická univerzita

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Vazovova, Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: Od 2 500 EUR/mesiac
  • Termín nástupu: ASAP, DOHODOU
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, v súlade §14 zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca - KVESTOR.

Zamestnanecké výhody, benefity

- zázemie v stabilnej a dlhodobo etablovanej inštitúcii
- pružný pracovný čas
- zamestnanecké benefity vyplývajúce z kolektívnej zmluvy STU a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:

• Písomná prihláška do výberového konania
• Štruktúrovaný životopis
• Stručný (heslovitý) písomný zámer uchádzača (rozsah max. 4 strany formátu A4) pre oblasť riadenia hospodárskeho a administratívneho chodu rektorátu a súčastí univerzity
• Čestné vyhlásenie uchádzača o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti
• Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zásad GDPR
• Doklady o vzdelaní a ďalšie doklady preukazujúce splnenie požadovaných podmienok
• Od úspešného uchádzača údaje pre vyžiadanie výpisu z registra trestov na základe zákona o registri trestov 330/2007 Z.z.§10 odsek 4


Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 15.07.2021 v zalepenej obálke na adresu Slovenská technická univerzita, Rektorát, Vazovova 5, 812 43 Bratislava. Na obálku uveďte „VK 721 NEOTVÁRAŤ“

Miesto, termín a čas výberového konania bude písomne oznámené v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

právnické, technické, ekonomické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Teams - pokročilý

Počet rokov praxe

10

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadovaná dĺžka praxe:
• Min. 10 rokov praxe po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa
• Min. 5 rokov praxe v riadiacej pozícii v štátnej službe alebo vo výkone práce vo verejnom záujme
• Min. 1 rok praxe v riadiacej pozícii na verejnej vysokej škole
• Min. 2 roky praxe na riadiacej pozícii so zodpovednosťou za viac ako 100 zamestnancov

Podmienky:
• Znalosť platnej legislatívy pre oblasť vysokého školstva
• Znalosť a prax v uplatňovaní všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti riadenia hospodársko-ekonomických činností a pracovno-právnych vzťahov pri práci v štátnej službe alebo vo výkone práce vo verejnom záujme je nevyhnutnou podmienkou
• Schopnosť negociácie so štátnymi a európskymi inštitúciami
• Skúsenosti v personálnom manažmente a riadení ľudských zdrojov, riadení útvarov ekonomického zamerania a znalosti o priebehu verejných obstarávaní
• Manažérske, prezentačné, organizačné a komunikačné schopnosti
• Vysoké pracovné nasadenie
• Spoľahlivosť, občianska a morálna bezúhonnosť
• Znalosť anglického jazyka na úrovni min. C1 spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti, ďalší svetový jazyk vítaný

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská technická univerzita v Bratislave, najväčšia technická univerzita na Slovensku, je moderná európska vzdelávacia a výskumná inštitúcia. Má 7 fakúlt a 1 univerzitný ústav, na ktorých študuje cca 13 000 študentov. Univerzita poskytuje komplexný a moderný systém vysokoškolského vzdelávania, výskumu, spoluprácu s praxou a transfer poznatkov.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Bratislava
http://www.stuba.sk