Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Funkcia vedúceho zamestnanca - kvestor

Slovenská technická univerzita - Rektorát, vysoká škola

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Vazovova, Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: Od 2 500 EUR/mesiac
  • Termín nástupu: 1.6.2021
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, v súlade §14 zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca - KVESTOR.

Kvestor zabezpečuje a zodpovedá za hospodársky a administratívny chod verejnej vysokej školy a koná v jej mene v rozsahu určenom rektorom.

- riadi a koordinuje činnosti útvarov ekonomického zamerania a útvaru ľudských zdrojov,
- manažérsky rieši priebeh verejného obstarávania,
- riadi a koordinuje činnosti v oblasti prevádzky a správy nehnuteľností.

Zamestnanecké výhody, benefity

- zázemie v stabilnej a dlhodobo etablovanej inštitúcii
- pružný pracovný čas
- zamestnanecké benefity vyplývajúce z kolektívnej zmluvy STU a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná prihláška do výberového konania
• štruktúrovaný životopis
• stručný písomný zámer uchádzača(v bodoch, cca rozmer A4) v oblasti riadenia hospodárskeho a administratívneho chodu rektorátu a súčastí univerzity
• čestné vyhlásenie uchádzača o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zásad GDPR

Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 18.05.2021 e-mailom na adresu:
jana.hnojcikova@stuba.sk, Jana Hnojčíková, Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

18.5.2021 (ostávajú ešte 3 dni)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Počet rokov praxe

10

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadovaná dĺžka praxe:
• Minimálne 10 rokov praxe po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa
• Min. 3 roky praxe v riadiacej pozícii vo verejnoprávnej inštitúcii na základe § 9 ods. 3 Zákonníka práce a verejnoprávna inštitúcia je právnická osoba, o ktorej tak ustanovuje osobitný predpis
• Min. 1 rok praxe v riadiacej pozícii na verejnej vysokej škole

Podmienky:
• Znalosť platnej legislatívy pre oblasť vysokého školstva
• Znalosť a prax v uplatňovaní všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti riadenia hospodársko-ekonomických činností a pracovno-právnych vzťahov pri práci vo verejnom záujme je nevyhnutnou podmienkou
• Skúsenosti v riadení a koordinácii činností v oblasti prevádzky a správy nehnuteľností
• Skúsenosti v personálnom manažmente a riadení ľudských zdrojov, riadení útvarov ekonomického zamerania a priebehu verejných obstarávaní
• Manažérske, prezentačné, organizačné a komunikačné schopnosti
• Vysoké pracovné nasadenie
• Spoľahlivosť, občianska a morálna bezúhonnosť
• Pracovná prax v prostredí STU výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská technická univerzita v Bratislave, najväčšia technická univerzita na Slovensku, je moderná európska vzdelávacia a výskumná inštitúcia. Má 7 fakúlt a 1 univerzitný ústav, na ktorých študuje cca 13 000 študentov. Univerzita poskytuje komplexný a moderný systém vysokoškolského vzdelávania, výskumu, spoluprácu s praxou a transfer poznatkov.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Rektorát STU v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava
http://www.stuba.sk