Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Hlavný ekonóm - vedúci oddelenia rozpočtu a financovania

Slovenská správa ciest

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Miletičova, Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 2 000 EUR/mesiacUvedená mzda sa vzťahuje na kandidáta zodpovedajúceho stanoveným kritériám.
  • Termín nástupu: 01.08.2021
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. Odborná a špecializovaná práca na úseku rozpočtovania.
2. Komplexne riadi a zabezpečuje práce na oddelení rozpočtu a financovania.
3. Riadi, koordinuje a usmerňuje organizačné zložky organizácie pri spracovaní podkladov do výročnej správy, záverečného účtu a iných dokumentov predkladaných nadriadenému orgánu.
4. Komplexne zabezpečuje koncepčnú odbornú činnosť v oblasti rozpočtu a metodiky v rámci ucelenej agendy rozpočtovania s celorepublikovou pôsobnosťou.
5. Komplexne zabezpečuje a vykonáva analytickú činnosť za organizáciu na základe podkladov od všetkých organizačných zložiek organizácie.
6. Zodpovedá za zostavenie návrhu rozpočtu na príslušné rozpočtové obdobie v spolupráci s ostatnými organizačnými zložkami.
7. Kontroluje, analyzuje a poskytuje údaje o čerpaní finančných prostriedkov za jednotlivé organizačné zložky.
8. Sleduje a zapracováva všetky legislatívne zmeny a metodické usmernenia zriaďovateľa v oblasti rozpočtovania do metodiky a následne dbá na realizáciu opatrení.
9. Na základe systémovej činnosti pri spracovaní ekonomických analýz navrhuje opatrenia na zlepšenie činnosti organizácie.
10. Metodicky usmerňuje vnútroorganizačné jednotky a organizačné zložky v oblasti rozpočtu.
11. Zodpovedá za správne použitie platnej rozpočtovej klasifikácie pri určovaní jednotlivých výdavkov.
12. Komplexne zabezpečuje návrh rozpočtu kapitálových a bežných výdavkov podľa podkladov vrátane ich členenia podľa zdrojov výdavkov štátnej pokladnice.
13. Sleduje a vyhodnocuje čerpanie výdavkov a zabezpečuje ich spracovanie v systéme štátnej pokladnice.

Zamestnanecké výhody, benefity

Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame, pracovné voľno s náhradou mzdy v zmysle kolektívnej zmluvy - regeneračné, týždenný pracovný čas 37,5 hod.
Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Informácie o výberovom konaní

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 30.06.2021 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

1. Podpísaný profesijný životopis, preferovane vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ),
2. Motivačný list.
Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: zlata.pelikanova@ssc.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:
Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava

s označením „Hlavný ekonóm – vedúci oddelenia rozpočtu a financovania“
Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom ......................................... (obchodné meno zamestnávateľa) uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nemôže dochádzať k cezhraničnému prenosu mojich osobných údajov do tretích krajín. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak platí po dobu výberového konania. Zároveň vyhlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa čl. 13 Nariadenia.


V ................................... dňa .................................................


.................................................
dotknutá osoba

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomického smeru, verejná ekonomika a správa výhodou

Ostatné znalosti

Microsoft Word - expert
Microsoft Excel - expert
Microsoft Outlook - expert

Prax na pozícii/v oblasti

ekonomiky

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

užívateľská znalosť PC Microsoft Office, internet
• samostatnosť, zodpovednosť, lojalita, dôslednosť, flexibilita, zmysel pre načasovanie a koordináciu,
• inovatívny prístup, ochota popracovať na sebe, spoľahlivosť pri pracovnom nasadení,
• analytické a strategické myslenie, dobré komunikačné zručnosti a zmysel pre tímovú prácu.
pozornosť a precíznosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (právny nástupca Ministerstvo dopravy a výstavby SR).
Hlavné odborné činnosti organizácie sú zamerané na Investičnú prípravu a výstavbu ciest I. triedy, ich správu a údržbu, centrálnu technickú evidenciu ciest, hospodárenie s vozovkami, mostami, váženie vozidiel, dopravné inžinierstvo, bezpečnosť cestnej premávky, technická normalizácia a technické predpisy rezortu dopravy a prevádzka centrálneho dispečingu dopravnej spravodajskej služby

Adresa spoločnosti

Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava