Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Správca majetku a techniky - NNG Bory

ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s.

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 040 EUR/mesiac
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Zaradzovanie a identifikácia majetku v lokálnom registri so zaslaním do centrálneho registra (potvrdenie dodacieho listu za zariadenie, registrácia majetku štítkom (čiarovým kódom, doplnenie údajov o zariadení do tlačiva o majetku, prevzatie manuálov za zariadenie, kontrola a potvrdenie zaučenia obsluhy písomnou formou, návrhy na vyradenie majetku)
•Metrológia – kontrola a sledovanie platnosti;
•Registrovanie opráv a údržby;
•Posudzovanie rentabilnosti opravy zariadenia dodávateľsky spôsobom;
•Spravovanie lokálneho registra majetku;
•Preberanie, registrovanie, presúvanie a vyraďovanie majetku
•Registrácia, hlásenie a objednávanie opráv zariadení a majetku;
•Poskytovanie pracoviskám informácie, nevyhnutnú dokumentáciu v záležitostiach spojených so správou majetku;
•Pripravovanie návrhov a zakúpenie majetku;
•Uvádzanie majetku do prevádzky;
•Spracovávanie pasportizácie zdravotníckej techniky, vyhradených a ostatných technických zariadení a budov;
•Príprava podkladov za účelom týchto činností:
-spracovanie BP; všetkých preventívnych činností pre stavebné časti a technické zariadenia budov (činnosti, ktoré odporúča výrobca zariadení; činnosti, ktoré sa prevádzkovateľ rozhodol realizovať);
- všetkých nevyhnutných korektívnych činností pre stavebné časti (opravy a celoročná údržba pozemkov, budov- interiér a exteriér) a technické zariadenia budov (opravy zariadení);
- investícií do stavebných častí a technických zariadení budov (CAPEX/OPEX);
- všetkých činností vyplývajúcich z platnej legislatívy pre medicínske zariadenia (revízie elektrických častí, metrologické overenie, kalibrácia, dozimetria, skúšky stability); všetkých nevyhnutných korektívnych činností pre medicínske zariadenia (opravy); - energetického manažmentu (nákup energií, evidovanie meradiel a vyhodnocovanie spotrieb, zisťovanie dôvodov odchýlok, riadenie spotreby, opatrenia vedúce k zníženiu spotrieb);
- dodávania medicinálnych plynov; dodávania čistej a vyžehlenej osobnej a rovnej bielizne v spolupráci s námestníkom pre ošetrovateľstvo; ochrany pred požiarmi a BOZP v spolupráci s koordinátorom pre ľudské zdroje (školenia, dokumentácia, kontrola a oprava požiarnotechnických zariadení);
- ochrany životného prostredia- likvidácia odpadov, emisie; evidencie majetku, zaraďovania, vyradenia a likvidácie majetku; ochrany a bezpečnosti osôb a majetku (kľúčový režim, kamerový systém, fyzická ochrana a elektronické zabezpečovacie systémy);
- vlastníckych a nájomných vzťahov k nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam (LV, zmluvy, podklady k platbám, komunikácia s nájomcami; nakupovania tovarov a služieb (nábytok, spotrebný materiál, náradie, náhradné diely);
- skladového hospodárstva všeobecného materiálu (kancelárskeho, hygienického, čistiaceho, údržbárskeho); prevádzky motorových vozidiel (evidencia, poistenie, povinné prehliadky, servis, opravy, vyhodnocovanie);
- poistenia majetku; aktuálnej dokumentácie k stavbe a zariadeniam (Projektová dokumentácia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, povolenia na prevádzku); deratizácie a dezinsekcie

Zamestnanecké výhody, benefity

Nemocnica Bory novým zamestnancov ponúkne okrem atraktívnych pracovných podmienok a možnosti kontinuálneho vzdelávania aj balíček benefitov orientujúcich sa na rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Viac o benefitoch nájdete tu: https://www.procare.sk/benefity-a-vz...

Informácie o výberovom konaní

Ak Vás táto pozícia zaujala a spĺňate uvedené kvalifikačné predpoklady, prosím zašlite nám svoj štrukturovaný životopis.
Ďakujeme Vám za prejavený záujem a dôveru.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

zdravotnícke prípadne ekonomické zameranie

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

•Flexibilita – neustále zlepšovanie a chuť na sebe pracovať
•Analytické myslenie
•Výborné organizačné schopnosti a schopnosť pracovať samostatne
•Samostatnosť, spoľahlivosť a morálna bezúhonnosť
•Veľmi dobrá skúsenosť s prácou na PC a s MS Office (Word, Excel)
•Výhodou je technické myslenie alebo afinita k práci s technikou
•Skúsenosť so správou majetku je veľmi vítaná

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Liečiť a pomáhať, to si vyžaduje veľkých ľudí, s ktorými spoločne budujeme lepšie zdravotníctvo na Slovensku
• Investujeme, inovujeme a zavádzame nové procesy.
• K pacientom pristupujeme zodpovedne a s rešpektom.
• Neustále zvyšujeme bezpečnosť a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
• Staráme sa o odborný rozvoj našich zamestnancov.
www.procare.sk
www.svetzdravia.com

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Svet zdravia, a.s.
Einsteinova 23-25
851 01 Bratislava 5
www.svetzdravia.com