Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Rozvojový špecialista (alebo špecialista pre rozvoj zamestnancov)

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Trnavská cesta, Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 500 EUR/mesiacV zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z., platných platových taríf. Mzda sa bude vyvíjať od seniority uchádzača.
  • Termín nástupu: dohodou
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- zodpovednosť za vedenie a rozvoj zamestnancov,
- sledovanie a vyhodnocovanie výkonnosti zamestnancov,
- nastavenie, realizácia a kontrola politiky vzdelávania v spolupráci s naším Strediskom odbornej prípravy,
- identifikácia individuálnych vzdelávacích potrieb zamestnancov a komunikácia s manažérmi pri tvorbe vzdelávacieho a rozvojového procesu,
- partnering a poradenstvo pre riadiacich pracovníkov v oblasti vzdelávania ich podriadených zamestnancov,
- výber a zabezpečenie vhodných externých dodávateľov v oblasti vzdelávania a rozvoja vzhľadom na rozpočet,
- spolupráca s vysokými školami.

V centre Vašej pozornosti budú:
1. Manažéri – podpora manažérov pridelených oddelení a to najmä pri navrhovaní konkrétnych riešení a akčných plánov, vyhľadávaní, identifikovaní a rozvoji talentov, analýze potrieb zamestnancov a nábore nových zamestnancov do stavu.
2. Zamestnanci – sprevádzať ich počas cesty v organizácii (onboarding, zhodnotenie skúšobnej doby, získavanie feedbacku – proste sa starať o ich spokojnosť počas ich pracovného pomeru.
3. Firemná kultúra – rozvíjať kreatívnu atmosféru, inovatívnosť, pomáhať pri organizovaní rôznych aktivít.

Miesto výkonu práce:
- Bratislava, riaditeľstvo OS ZZS SR
- časté služobné cesty na Krajské operačné strediská.
Práca v jednozmennej prevádzke – 37,5 hod./týždeň.

Zamestnanecké výhody, benefity

- príspevok na DDS (doplnkové dôchodkové sporenie)
- ďalšie benefity podľa aktuálne platnej kolektívnej zmluvy ako stravovanie vo forme gastrolístkov alebo peňažného príspevku plne hradené zamestnávateľom, 2x ročne odmeny a iné...

Informácie o výberovom konaní

Požadované doklady k výberovému konaniu:
- štruktúrovaný životopis,
- žiadosť o prijatie do zamestnania s krátkym motivačným listom.

V prípade, že Vás naša ponuka a pozícia zaujala a chcete sa stať súčasťou dynamického a tímového pracovného prostredia, zašlite požadované doklady do 15.7.2022.
Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritéria na pozíciu.

Ak Vás nebudeme kontaktovať v priebehu jedného mesiaca od termínu ukončenia výberového procesu, dali sme prednosť iným uchádzačom o danú pozíciu.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do ukončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.
Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou alebo osobným doručením dobrovoľne poskytujete Operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby SR, Trnavská cesta 8/A, 820 05 Bratislava, IČO 36076643 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.8.2022 (ostáva ešte 20 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

Vzdelanie v odbore

špecialista pre rozvoj zamestnancov

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft PowerPoint - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

rozvoj zamestnancov

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- VŠ I. stupeň
- prax v oblasti aspoň 3 roky
- umenie počúvať druhých
- schopnosť motivovať
- schopnosť pracovať v tíme
- skúsenosti s prezentovaním
- aktívna znalosť MS Office – Word, Excel, Power Point
- aktívny vodič

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky (ďalej len OS ZZS SR) zabezpečuje prostredníctvom 8 krajských operačných stredísk záchrannej zdravotnej služby príjem tiesňového volania na linke tiesňového volania 155 (ďalej len LTV 155). Predmetom činnosti OS ZZS SR je riadenie, koordinácia a vyhodnocovanie činnosti záchrannej zdravotnej služby pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Zabezpečenie nepretržitého príjmu, spracovania, vyhodnotenia a realizácie odozvy na LTV 155 v prípade, keď je alebo môže byť závažne ohrozené zdravie alebo život ľudí na území Slovenskej republiky alebo pri poskytovaní cezhraničnej starostlivosti. OS ZZS SR zabezpečuje technické podmienky na telekomunikačné prepojenie a prenos informácií s poskytovateľmi ZZS a ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému. Ďalšou povinnosťou OS ZZS SR je aj zabezpečenie dokumentácie príjmu, spracovania, vyhodnotenia tiesňového volania a realizácie odozvy na tiesňové volanie 20 rokov odo dňa jeho vzniku a uchovávať zvukový záznam príjmu tiesňového volania a realizácie odozvy na tiesňové volanie 20 rokov odo dňa vzniku.
Podrobnejšie informácie nájdete na našom webovom sídle www.155.sk.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov