Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Projektový manažér a odborný referent

Obec Spišská Teplica

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 898 - 1 140 EUR/mesiacpodľa vzdelania a započítateľnej odbornej praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z.
  • Termín nástupu: september 2022
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- Samostatná odborná práca spojená so zabezpečovaním podkladov na uzatváranie zmlúv
- Vybavovanie ucelených odborných agend vo vymedzenej oblasti samosprávy v oblasti stavebného poriadku, územného plánovania, odpadového hospodárstva a životného prostredia
- Samostatné vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy pri príprave a zabezpečovaní výkonu individuálnych právnych aktov
- Samostatná odborná práca vo vecne vymedzenej oblasti samosprávy – na úseku výstavby obce
- Rozhodovanie v povoľovacom konaní v cestnom hospodárstve v stanovenom rozsahu na úrovni obce.
- Koncepcia tvorby a ochrany ŽP vrátane vydávania rozhodnutí a dozornej činnosti na úseku ochrany vôd, ochrany ovzdušia, ochrany prírody alebo odpadového hospodárstva na úrovni obce
- Samostatná odborná práca súvisiaca s čerpaním finančných prostriedkov EÚ a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov
- Zisťovanie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam na úseku samosprávy
- Odborná činnosť na úseku regionálneho rozvoja za vymedzené odvetvia (stavebný poriadok, odpadové hospodárstvo a životné prostredie) na úrovni obce
- Rozhodovanie v povoľovacom konaní v cestnej doprave v stanovenom rozsahu na úrovni obce
- Sledovanie informácií o možnostiach finančnej podpory poskytovaných z národných a medzinárodných verejných zdrojov – najmä v oblasti štátnej pomoci, grantov a fondov EÚ
- Príprava a spracovanie žiadostí a zámerov na získanie finančnej podpory v súčinnosti s dotknutými organizačnými zložkami a orgánmi obce a štátu
- Zadávanie zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a podľa platných interných normatívnych aktov verejného obstarávateľa,
- Kontrola súladu opisov predmetu zákazky a zmlúv so zákonom o verejnom obstarávaní pred vyhlásením verejného obstarávania,
- Riadenie procesu od prijatia požiadavky na vykonanie verejného obstarávania po uzavretie zmluvy (zákazky s nízkou hodnotou, podlimitné zákazky)

Zamestnanecké výhody, benefity

- možnosť ďalšieho vzdelávania a osobného rozvoja,
- otvorený prístup zamestnávateľa k návrhom na zlepšovanie, prípadne riešenie vzniknutých situácií,
- po zapracovaní podľa výsledkov možnosť osobného príplatku,
- práca v tíme pre medzinárodné projekty v rámci programov Interreg PL-SK, Interreg CE

Informácie o výberovom konaní

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania poštou alebo osobne na Obecný úrad, Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica najneskôr do 31. augusta 2022, označenie: „Výberové konanie REFERENT“ – neotvárať!
Uchádzači o pracovnú pozíciu po splnení podmienok podania žiadosti a povinných dokladov k nej budú telefonicky oslovení a pozvaní na pohovor, ktorý sa uskutoční dňa 13.9.2022. Žiadosť uchádzača, ktorý nesplní všetky požiadavky a nepredloží všetky požadované doklady bude vyhodnotená ako neplatná a uchádzač nebude zaradený do výberového konania.
Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. štruktúrovaný životopis – prax v odbore preukázaná priebehom zamestnaní
3. kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, osvedčenie o odbornej spôsobilosti
4. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

technické odbory

Ostatné znalosti

Microsoft Office - Mierne pokročilý
Internet - Mierne pokročilý
E-mail - Základy

Vodičský preukaz

B

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- zodpovednosť, dôslednosť a samostatnosť, dobré organizačné schopnosti, ochota učiť sa, komunikatívnosť, bezúhonnosť
- znalosť slovenského jazyka a výborný písomný prejav
- schopnosť čítať stavebnú projektovú dokumentáciu
- správne konanie
- verejné obstarávanie
- mapový portál

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Obec Spišská Teplica má 2250 obyvateľov, obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.