Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Finančný a personálny manažér

NÁRUČ Senior & Junior

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Bratislava IV, Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 600 EUR/mesiacmožnosť získania prémií za prácu naviac
  • Termín nástupu: ihneď
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

-Vedenie mzdovej agendy zamestnancov
-Spracovanie miezd, podľa platných predpisov
výpočet mzdy vrátane odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne
spracovanie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti
výpočet mzdy nemocenských dávok
príprava prevodných príkazov miezd a ich prevod na na účet zamestnancov pre BA a Solčany
vypracovanie agendy ELDP - pre účely dôchodkového zabezpečenia
komunikácia so štátnými inštúciami - sociálna poisťovňa, zdravotná poist. Daňový úrad pre BA a Solčany
- Plánovanie rozpočtov na mesačnej báze spracovanie výsledkov z účtovníctva
-Analizovanie jednotlivých účtov nákladov a výdavkov
-Vedenie pokladní, spracovanie pokladničných dokladov a služobných ciest
-Dohľad nad včasným vyplatením faktúr, kontola bankových výpisov
-Kontakt s bankou, kontrola bankových výpisov
-Štvrť ročne predkladať vyúčtovanie na MPSVR a raz ročne pre MPSVR.
-Raz ročne robiť vyúčtovanie na BSK - Bratislava a Solčany
-Vypracovanie EÓNOV pre ŠZ, ZPS, Bratislava a ŠZ, ZPS, ZOS, Solčany polročne
-Raz ročne robiť vyúčtovanie na NSK- Solčany
-Vyúčtovanie k ukončeniu pobytu klientov
-Výpočet nepritomnosti klientov - mesačne
-Vypracovanie štatistických výkazov - štvrťročne mzdy a ročne ekonomicku činnosť, ŠZ, ZPS - BA a ŠZ, ZOS, ZPS Solčany,
-Kontrola platieb klientov
-Kontrola účtov rozdelenie dotácií
-Zodpovednosť za zabezpečenie chodu oddelenia ľudských zdrojov
-inzerovanie voľných pracovných miest na ÚPSVAR
-komplexné spracovanie personálnej agendy, príhlašky, odhlašky pre poisťovne
-Spracovanie pracovnej zmluvy, dohody, alebo inej zmluvy, podľa Zákonníka práce
-Zozbieranie všetkých potrebných dokumentov k založeniu spisu, vysvedčenia, osvedčenia, zdr. prehliadky
-Komunikácia s vedením zariadenia, s vedúcimi jednotlivých úsekov
-Zabezpečenie jednotlivých školení podľa potreby
-Zamestnanec vykonáva a plní Ďalšie úlohy, súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priamého nadriadeného.
-Zamestnanec je povinný dodržiavať dĺžku pracovnej doby t.j. 8,5 hod. vrátane pol hodinovej prestávky
-Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní svojej činnosti a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám, a to po skončení pracovného pomeru.
-Nahadzovanie zamestnancov do Cygnusu
-Príprava čípov na dochádzku pre zamestnancov
-Výpočet exekúcií a zaslanie financií na príslušný úrad
-Zabezpečenie školenia BOZP-PO
-Prebratie došlých faktúr, vypisovanie sprievodných listov a ich správne číslovanie
-Úhrada faktúr
-Vystavovanie vyšlých faktúr
-Triedenie, lepenie a kopírovanie pokladničných dokladov
-Vedenie pokladne v PROLPO

Zamestnanecké výhody, benefity

- 2 krát ročne masáž
- stravovanie zabezpečené na pracovisku
- karta MULTISPORT

Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 15.máj 2021.
Zoznam požadovaných dokladov: motivačný list v slovenskom jazyku a životopis
Doklady posielať e-mailom na adresu: naruczachrany@naruczachrany.sk
Odpovieme iba uchádzačom spĺňajúcim požiadavky.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické

Počet rokov praxe

PRAX V OBČIANSKOM ZDRUŽENÍ
5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- bezúhonnosť,
-nekonfliktná osoba s dobrou náladou,
-lojálnosť,
-samostatnosť,
-spoľahlivosť,
-schopnosť pracovať pod tlakom
-dobrá orientácia v platnej legislatíve v súvislosti s pracovnou náplňou, znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Občianske združenie NÁRUČ Senior & Junior je zriaďovateľom
Centra sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior, ktoré poskytuje sociálne služby v 2 prevádzkach - v Bratislave na Fedákovej 5 a v Solčanoch pri Topoľčanoch celkom 80-tim odkázaným seniorom a opusteným matkám s deťmi.

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov

Adresa spoločnosti

CSS NÁRUČ Senior & Junior
Fedákova 5
841 02 Bratislava-Dúbravka
http://www.cssnaruc.sk