Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

KA1 Odborný referent v rámci implementácie a administrácie programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) a Európsky zbor solidarity

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Karloveská, Karlova Ves
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 096,5 EUR/mesiacVýsledný plat sa skladá z tarifného platu a osobného príplatku (ten je priznaný na základe odbornosti, skúseností a pracovného nasadenia zamestnanca). Tarifný plat bude určený v závislosti od počtu rokov započítanej praxe, min. 1096,50 Eur brutto. Predpokladaný výsledný plat 1400,- EUR brutto.
  • Termín nástupu: asap, prípadne dohodou
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zamestnanec vykonáva odborné a špecializované činnosti implementácie a administrácie programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) a Európsky zbor solidarity (ďalej len „programy“), najmä:

• Administrovanie Kľúčovej akcie 1 - vzdelávacia mobilita jednotlivcov
(kontrola formálnych kritérií, konzultácie projektových zámerov, podpora žiadateľov v procese implementácie projektu, šírenie príkladov dobrej praxe, sieťovanie žiadateľov a budovanie ich kapacít).
• Spolukoordinácia a implementácia aktivít Európskeho roka mládeže 2022.
• Mapovanie a monitorovanie organizácii, ktoré sa zapájajú do programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) – Kľúčová akcia 1.
• Aktívne vyhľadávanie a podpora organizácii, ktoré majú záujem zapojiť sa do programov.
• Hodnotenie projektových žiadostí programov, monitoring realizovaných projektov.
• Zabezpečuje informovanosť subjektov, ktoré sa zaoberajú voľnočasovými aktivitami pre mladých ľudí, organizácie pracujúce s mládežou a samosprávy v SR o možnostiach zapojenia sa do programov.
• Aktívna spolupráca s domácimi a zahraničnými partermi.
• Koordinácia prípadných nadnárodných partnerstiev v rámci spolupráce siete národných agentúr.
• Spolupráca pri koordinácii propagačných a komunikačných aktivít v rámci siete Eurodesk, nadväzovanie, udržiavanie a rozvoj kontaktov s organizáciami, skupinami a osobami v SR v spolupráci so sieťou EURODESK.
• Aktívna účasť v pracovných skupinách v rámci národných a medzinárodných projektov.
• Práca s internými databázovými systémami v súvislosti s implementáciou programov (kontrola správnosti údajov a dát, projektový cyklus, odpočet údajov);
• Práca s nástrojmi IKT potrebnými v rámci implementácie programov.
• Kompletizácia podkladov potrebných na tvorbu správ a ďalších dokumentov týkajúcich sa programov vyžadovaných na úrovni inštitúcie alebo iných externých subjektov.

Zamestnanecké výhody, benefity

pružná pracovná doba, možnosť osobného a profesionálneho rastu, zamestnanecké benefity (príspevok na stravovanie, 5 dní dovolenky naviac, príspevky zamestnávateľa na DDS, príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy), tvorivé pracovné prostredie

Informácie o výberovom konaní

Životopis spolu s motivačným listom a žiadosťou o prijatie do zamestnania, posielajte prosíme e-mailom na adresu [email protected]a.sk do 26.8.2022.

Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritériá, budú pozvaní na osobné stretnutie.

Životopis, motivačný list a žiadosť o prijatie do zamestnania, prosíme, zasielajte oddelene v samostatných súboroch.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Office - Pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Analytické myslenie
Kultivovaný písomný a ústny prejav
Prezentačné zručnosti
Zmysel pre strategické plánovanie
Flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť, schopnosť organizovania a plánovania práce
Schopnosť tímovej práce
Odolnosť voči stresu
Konštruktívny prístup k riešeniu problémov
Preukázateľná skúsenosť v oblasti tvorby a realizácie verejnej politiky
Skúsenosť s účasťou na výskumných aktivitách výhodou
Skúsenosť a prehľad v oblasti politiky mládeže a výskumu mládeže výhodou
Práca s nástrojmi IKT

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národný inštitút vzdelávania a mládeže je príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. júla 2022 zlúčením organizácií Metodicko-pedagogické centrum (MPC), Slovenská pedagogická knižnica (SPK), Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Národný inštitút vzdelávania a mládeže pôsobí v oblasti predprimárneho vzdelávania, základného vzdelávania a stredného vzdelávania, špeciálneho vzdelávania a inkluzívneho vzdelávania, základného umeleckého vzdelávania, jazykového vzdelávania a záujmového vzdelávania, v oblasti podpory profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov odborných zamestnancov, v oblasti celoživotného vzdelávania, v oblasti práce s mládežou a v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a výskumu v uvedených oblastiach. Poskytuje vzdelávanie a poradenstvo pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, metodicky usmerňuje školy a školské zariadenia, aplikuje pedagogický výskum, organizuje predmetové olympiády a súťaže, poskytuje externé testovanie na školách, neformálne vzdelávanie mládeže či spravovanie knižničného fondu. Zároveň reflektuje potreby vzdelávania pre moderné školstvo, plní aktivity z Plánu obnovy a odolnosti SR a realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov