Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Hlavný manažér/ hlavná manažérka pre procesné riadenie

Národná banka Slovenska

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: od 1945 €
  • Termín nástupu: dohodou
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika práce:
Strategické a koncepčné riadenie procesov v oblasti procesného riadenia, implementácia procesného riadenia v prostredí Národnej Banky Slovenska vrátane vypracovania a aktualizácie pracovných postupov a kontrolných mechanizmov.

Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:
• Metodicky riadi, koordinuje a usmerňuje ostatné organizačné útvary v oblasti procesného riadenia
• Optimalizuje pracovné postupy pri riadení zmien v procesoch alebo pri zavádzaní nových procesov v súlade s cieľmi, stratégiou a politikami NBS
• Vypracováva a aktualizuje strategické a riadiace dokumenty, metodické usmernenia a pracovné postupy za účelom vymedzenia smerovania procesného riadenia a zabezpečuje ich implementáciu, využívanie a dodržiavanie.
• Navrhuje a plánuje rozvoj procesného riadenia a riadenia kvality prostredníctvom vhodných nástrojov a školení
• Spravuje, reviduje a aktualizuje komplexný procesný model/procesnú mapu a súvisiacu dokumentáciu týkajúcu sa mapovania procesov (procesné diagramy, procesné karty a pod.) vo väzbe na iné súvisiace údajové štruktúry (organizačná štruktúra NBS).
• Navrhuje vhodné a efektívne postupy a opatrenia týkajúce sa optimálneho nastavovania procesov pre napĺňanie stanovených cieľov.
• Pomáha identifikovať základné parametre a nastavovať štruktúru kľúčových ukazovateľov (KPI) pre meranie výkonnosti jednotlivých procesov a navrhuje vhodné metódy na ich zber
• Zhromažďuje a analyzuje údaje o výkonnosti procesov , vyhodnocuje efektívnosť a účinnosť terajších procesov a navrhuje ich optimalizáciu.
• Poskytuje poradenstvo pre organizačné útvary v oblasti procesného riadenia
• Reprezentuje NBS na medzinárodnej úrovni
• Aktívne budovať spoluprácu s ostatnými centrálnymi bankami Eurosystému
• Spolupodieľa sa na tvorbe strednodobej stratégie NBS

Zamestnanecké výhody, benefity

Základná zložka mzdy:od 1945 €

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.

Ponúkame najmä tieto benefity:
• pružný pracovný čas,
• týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
• 3 dni voľna na regeneráciu v súvislosti s ochorením,
• možnosť získať odmeny za výsledky práce,
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• profesijný a odborný rozvoj

Doplňujúce informácie:
Vieš ako zlepšiť neefektívne procesy? Chceš nám pomôcť identifikovať slabé miesta a navrhnúť možnosti ich zlepšenia? Teraz máš príležitosť stať sa súčasťou tímu na oddelení stratégie a rozvoja v NBS.
Hľadáme dynamického kolegu so skúsenosťami v oblasti procesného riadenia, s optimalizáciou procesov, ich monitoringom a hodnotením alebo s výkonom procesného auditu. Budeš zodpovedný za implementáciu procesného riadenia v prostredí NBS pri zohľadnení jej poslania a úloh, aplikovanie a aktualizáciu procesných štandardov, riadenie výkonnosti procesov, ich meranie a monitorovanie a budeš pomáhať zefektívňovať a optimalizovať existujúce procesy. Zároveň budeš mať možnosť podieľať sa na nových zaujímavých výzvach a participovať na strategických projektoch banky. Tiež budeš mať priestor na prácu na projektoch a prioritách aj na základe vlastnej iniciatívy.

Informácie o výberovom konaní

Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite nižšie na „Poslať spoločnosti životopis“ a budete presmerovaný priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár. Termín na prihlásenie je najneskôr do 17.12.2021

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na: https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov .

Pracovné miesto je prístupné bez ohľadu na pohlavie.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

technické, informatické, ekonomické, právnické, matematické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačný profil:
• vzdelanie: ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne 2. stupňa
• zameranie: technické, informatické, ekonomické, právnické, matematické
• relevantná prax v odbore: najmenej 5 rokov skúseností v oblasti procesného riadenia, optimalizácie procesov, ich monitoringu a hodnotenia a/alebo výkonu procesného auditu

Odborný profil:
• aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie, znalosť nemeckého a/alebo francúzskeho jazyka vítaná.
• IT zručnosti: skúsenosť s prácou v MS Visio, MS Project, MS Share Point
• systémové znalosti v oblasti TQM manažmentu
• expertná znalosť metodík/techník na popis a vylepšovanie procesov (LEAN, 6 Sigma)
• analytické zručnosti
• zručnosť aplikovať teoretické vedomosti do praxe
• expertná znalosť vedenia workshopov na mapovanie procesov
• certifikát v oblasti procesného riadenia Lean Management minimálne na úrovni Lean Expert alebo iný obdobný ekvivalent (Six Sigma Black Belt a pod.)

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
• komplexné a koncepčné myslenie
• silné komunikačné zručnosti
• výborné prezentačné zručnosti
• organizačné a koordinačné schopnosti
• flexibilita,
• samostatnosť a proaktívnosť
• spoľahlivosť a zodpovednosť
• orientácia na ciele

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov