Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Metodik/ metodička riadenia služieb IT

Národná banka Slovenska

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: od 1830 €
  • Termín nástupu: dohodou
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika práce:
Metodické riadenie, stanovovanie formy a obsahu riadiacej dokumentácie a koordinovanie správy procesov a služieb IT. Vypracovanie komparatívnych analýz procesov a činností vykonávaných odborom vo vzťahu k dobrej praxi, rámcom, normám a metodikám v oblasti IT a vypracovávania návrhov na ich zosúladenie. Koordinovanie implementácie zmien procesov a služieb v oblasti IT a vyhodnocovanie efektívnosti a výkonnosti procesov a poskytovaných služieb IT vrátane spracovávania hodnotiacich správ.

Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:
• Metodicky riadi a zabezpečuje spracovanie a aktualizovanie procesného modelu IT a katalógu služieb IT.
• Vypracováva návrhy na zosúladenie IT procesov a činností odboru s "dobrou praxou", normami IT
a politikami ESCB v oblasti riadenia služieb IT.
• Koordinuje vypracovávanie vnútorných predpisov upravujúcich procesy pri riadení služieb IT.
• Vykonáva hodnotenie výkonnosti a efektívnosti procesov IT vrátane definície KPI , spracováva hodnotiace správy a návrhy na trvalé zlepšovanie riadenia služieb IT.
• Spracováva návrh špecifikácie požiadaviek na implementáciu softvérových nástrojov slúžiacich
na podporu riadenia služieb IT.
• Koordinuje stanovovanie rozsahu a úrovne služieb IT poskytovaných odborom, definície ich KPI a zodpovedá za prípravu a aktualizáciu vzoru prevádzkového poriadku pre poskytované služby IT.
• Koordinuje prípravu podkladov a spracováva rámcový plán IT, súhrnné podklady do rozpočtu NBS.
• Sleduje a vyhodnocuje plnenie rámcového plánu IT, rozpočtu NBS, plánov obstarávania a realizáciu prijatých opatrení z auditov v pôsobnosti odboru.
• Pre stanovené ukazovatele zabezpečuje mesačný reporting pre potreby odboru, periodický reporting plnenia ukazovateľov pre potreby odberateľov služieb IT a ročný reporting plnenia ukazovateľov riadenia služieb IT pre potreby manažmentu banky.
• Vedie operatívne evidencie pre potreby odboru.

Zamestnanecké výhody, benefity

Základná zložka mzdy:od 1830 €

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.

Ponúkame najmä tieto benefity:
• pružný pracovný čas,
• týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
• 3 dni voľna na regeneráciu v súvislosti s ochorením,
• možnosť získať odmeny za výsledky práce,
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• profesijný a odborný rozvoj

Doplňujúce informácie:
Do nášho tímu hľadáme šikovného človeka so seniorskými skúsenosťami v oblasti metodiky riadenia IT. Náš nový kolega alebo kolegyňa by mala mať znalosť metodík a rámcov upravujúcich riadenie a poskytovanie služieb IT (ITIL, ISO 20000, COBIT) a s tým spojených aktivít, ako aj skúsenosti s prípravou plánov a rozpočtov v IT. Ak Vás oslovil popis rozhodujúcich činností a spĺňate kvalifikačné a odborné požiadavky, neváhajte a zašlite nám Váš životopis, čakajú nás mnohé výzvy, ku ktorým potrebujeme možno práve Vás.

Informácie o výberovom konaní

Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite nižšie na „Poslať spoločnosti životopis“ a budete presmerovaný priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár. Termín na prihlásenie je najneskôr do 5.10.2020.

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na: https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Pracovné miesto je prístupné bez ohľadu na pohlavie.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

informatické, prírodovedné, technické, ekonomické alebo matematické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačný profil:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa informatické, prírodovedné, technické, ekonomické alebo matematické
• minimálne trojročné relevantné praktické skúsenosti v oblasti IT

Odborný profil:
• aktívna znalosť anglického jazyka
• používateľská úroveň MS Word, Excel, Powerpoint, Lotus Notes, internet
• znalosť metodík a rámcov upravujúcich riadenie a poskytovanie služieb IT (ITIL, ISO 20000, COBIT)
• prehľad techník procesného modelovania
• znalosť metodík riadenia projektov a projektového portfólia
• znalosť monitoringu projektov a kontrolných činností
• znalosť produktových portfólií a licenčných modelov a politík renomovaných SW výrobcov ako napr. Oracle, VMWare, SAP, Microsoft a pod.
• znalosť riešení servicedeskových systémov
• znalosť prípravy podkladov pre verejné obstarávania
• zručnosť tvoriť písomné dokumenty, metodické usmernenia, vykonávacie predpisy, správy a výkazy
• používateľská znalosť reportovacích nástrojov
• používateľská znalosť nástrojov MS Project a MS Visio
• analytické zručnosti
• komunikačné zručnosti
U kandidátov je vítané:
• skúsenosti so spracovávaním podkladov pre audity v oblasti IT
• skúsenosti s prípravou rozpočtov a plánov IT

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
• tímová spolupráca
• samostatnosť
• spoľahlivosť a zodpovednosť
• dôslednosť
• inovatívnosť a kreativita

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša č. 1
813 25 Bratislava