Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Expert/ expertka regulácie a dohľadu na zastupovanie počas neplateného voľna

Národná banka Slovenska

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 830 EUR/mesiac
  • Termín nástupu: dohodou
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika práce:
Vypracovávanie návrhov primárnej a sekundárnej legislatívy, metodických usmernení, odporúčaní, výkladov, stanovísk, manuálov a ďalších nástrojov na účely regulácie subjektov finančného trhu. Komplexná príprava, výkon, riadenie a koordinácia výkonu dohľadu na mieste a na diaľku vrátane riešenia najzložitejších problémov a neštandardných operácií. Prerokovávanie výsledkov dohľadu s vedúcimi zamestnancami dohliadaných subjektov a vypracovávanie návrhu na uloženie nápravných opatrení a iných sankcií.

Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:
• Vypracováva návrhy zákonov, opatrení a vyhlášok a ostatných súvisiacich materiálov.
• Vypracováva odborné stanoviská k materiálom prerokovávaným Bankovou radou NBS a štátnymi orgánmi ako aj ďalšie súvisiace právne analýzy a stanoviská.
• Navrhuje štandardy a postupy na účely výkonu povoľovacích a dohliadacích činností.
• V prípade potreby vedie pracovné skupiny a koordinuje projekty.
• Vypracováva návrhy výkazov, hlásení a iných správ a overuje ich obsahovú a funkčnú správnosť.
• Poskytuje odborné a právne poradenstvo.
• Zúčastňuje sa na stretnutiach v príslušných výboroch a v pracovných skupinách. Poskytuje právnu podporu zamestnancom útvaru dohľadu.
• Vypracováva odborné materiály pre potreby medzinárodných inštitúcií.
• Pripravuje podklady pre výkon dohľadu a vedie prípravné rokovania s predstaviteľmi dohliadaných subjektov.
• V prípade poverenia komplexne riadi, organizuje, koordinuje a vyhodnocuje výkon dohľadu.
• Vyhodnocuje dodržiavanie zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov v dohliadaných subjektoch.
• Identifikuje, analyzuje a navrhuje riešenia najzložitejších a neštandardných operácií a potenciálnych rizík v dohliadaných subjektoch.
• Vykonáva analýzy finančných ukazovateľov, účtovníctva a vnútorných procesov, preveruje používanie matematických nástrojov a štatistických modelov, posudzuje a vykonáva následnú validáciu modelov riadenia rizík v dohliadaných subjektoch.
• Spracováva podklady pre návrh opatrení, pre konania a podnety pre orgány činné v trestnom konaní.

Zamestnanecké výhody, benefity

Základná zložka mzdy:od 1830 €

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.

Ponúkame najmä tieto benefity:
• pružný pracovný čas,
• týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
• 3 dni voľna na regeneráciu v súvislosti s ochorením,
• možnosť získať odmeny za výsledky práce,
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• profesijný a odborný rozvoj

Doplňujúce informácie:

Informácie o výberovom konaní

Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite nižšie na „Poslať spoločnosti životopis“ a budete presmerovaný priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár. Termín na prihlásenie je najneskôr do 24.8.2020.

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na: https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Pracovné miesto je prístupné bez ohľadu na pohlavie.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právnické, ekonomické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačný profil:
• vzdelanie: VŠ 2. stupeň
• zameranie: právnické, ekonomické
• relevantná odborná prax: minimálne 3 roky

Odborný profil:
• aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie
• IT vedomosti a zručnosti: používateľská úroveň MS Office
• znalosti a skúsenosti v oblasti poistného práva
• vítané sú skúsenosti s pôsobením v poistnom sektore
• znalosti a skúsenosti v oblasti občianskeho a správneho práva vrátane vedenia konaní,
• vítaná znalosť účtovníctva a finančného výkazníctva,
• znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a odporúčaní v poisťovníctve,
• vítaná znalosť profesných štandardov,
• analytické zručnosti,
• koncepčné zručnosti,
• riešenie odborných problémov,
• zručnosť tvoriť písomné dokumenty.

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
• komunikačné zručnosti
• tímová spolupráca
• prezentačné zručnosti
• komplexné a koncepčné myslenie
• iniciatívnosť
• inovatívnosť a kreativita
• spoľahlivosť a zodpovednosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša č. 1
813 25 Bratislava