Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Servisný poradca, garančný technik

Motorr Martin, s. r. o.

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Martin
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 000 EUR/mesiacMzda sa skladá zo základnej mzdy 1000,- EUR + motivačné príspevky v závislosti od objemu predaja a dosiahnutých výsledkov (výkonová zložka mzdy) - bližšie informácie o odmeňovacom systéme poskytneme pri pracovnom pohovore
  • Termín nástupu: možný ihneď
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- objednávanie a príjem vozidiel do servisu
- schvaľovanie a realizácia garančných a kulančných opráv vozidiel
- telefonická a priama komunikácia so zákazníkmi servisu
- spracovanie cenových ponúk
- fakturácia
- organizovanie práce na dielni , kontrola vykonaných servisných prác

Zamestnanecké výhody, benefity

- práca v stabilnej spoločnosti s dlhoročnou tradíciou a s významným postavením na trhu
- motivujúci systém finančného ohodnotenia
- pravidelný vzdelávací systém
- možnosť sebarealizácie
- férové ohodnotenie
- príjemný a priateľský kolektív

Informácie o výberovom konaní

V prípade Vášho záujmu o uvedenú pracovnú pozíciu reagujte zaslaním životopisu so súhlasom na spracovanie osobných údajov na emailovú adresu: [email protected] Radi by sme Vás informovali, že odpovedať budeme iba tým uchádzačom o prácu, ktorých sme sa rozhodli pozvať na pracovný pohovor. Ak Vás nebudeme kontaktovať do 30 dní od zaslania životopisu, rozhodli sme sa vo výberovom konaní uprednostniť kandidátov, ktorých skúsenosti a znalosti lepšie zodpovedajú našim požiadavkám.

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov uchádzačov o zamestnanie
na účely výberového konania v spoločnosti Motorr Martin

Informácie v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej aj ako „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“):

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľ: Motorr Martin, s.r.o.
Francúzskych partizánov 5831, 036 08 Martin
tel.: +421 43 42 45 554, e-mail: [email protected]

Kontakt na zodpovednú osobu: [email protected]

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosti Motorr Martin, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie na účely obsadenia voľného pracovného miesta, vo vzťahu ku ktorému uchádzač, ako dotknutá osoba podáva žiadosť o zaradenie do výberového konania a v prípade stanovených kritérií na výber uchádzača dokladá nevyhnutné dokumenty vyžadované zo strany prevádzkovateľa v súlade osobitnými predpismi.

Spracúvanie osobných údajov na účely výberového konania sa vykonáva na základe žiadosti dotknutej osoby v rámci predzmluvných vzťahov bez súhlasu dotknutej osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a v rámci plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri zabezpečení všetkých úkonov súvisiacich s výberovým konaním v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje nie sú poskytované príjemcom, ak osobitný zákon neustanoví inak. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa neuskutočňuje, prevádzkovateľovi nevyplýva z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať. Prevádzkovateľ nevykonáva ani spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie.

Poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi zo strany dotknutej osoby je nevyhnutné za účelom výberového konania organizovaného prevádzkovateľom; v prípade neposkytnutia osobných údajov by nebolo možné sa zúčastniť výberového konania.

Osobné údaje sa uchovávajú 1 rok a likvidujú v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého spoločnosť Motorr Martin postupuje, alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

Práva dotknutých osôb

V súlade s čl. 15 až 22 nariadenia GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba je oprávnená uplatniť si práva dotknutých osôb, najmä právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom a informáciám týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, právo na opravu nesprávnych a právo na doplnenie neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať, právo na výmaz osobných údajov. Svoje práva si dotknutá osoba môže uplatniť najmä prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa uvedených vyššie.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva chránené nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR sťažnosť, resp. návrh na začatie konania.

Ak dotknutá osoba má akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, má právo kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu spoločnosti.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa

Vzdelanie v odbore

technické zameranie, znalosť konštrukcie vozidiel

Jazykové znalosti

Nemecký jazyk - Stredne pokročilý (B2) alebo Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Fakturácia - Mierne pokročilý
Skladové hospodárstvo - Základy

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

servisný poradca, garančný technik

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- znalosť v oblasti konštrukcie vozidiel a zabezpečovania servisu vozidiel
- obchodné a komunikačné zručnosti
- samostatnosť a zodpovednosť
- odolnosť voči stresu
- zmysel pre tímovú prácu
- flexibilita
- ochota prijímať nové pracovné výzvy, neustála chuť zlepšovať sa
- dobré organizačné schopnosti
- znalosť IS Incadea výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Autorizovaný predaj a servis osobných a úžitkových vozidiel Mercedes-Benz a KIA

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov