Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Personalista

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Za kasárňou 3, Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 190 EUR/mesiacPodľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Výsledná mzda závisí od skúseností kandidáta.
  • Termín nástupu: 15.11.2022
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Ponúkame miesto pre niekoho, kto sa chce realizovať a k práci bude pristupovať s úprimným záujmom a nadšením. Oceníme samostatnosť a flexibilitu.

Hlavnou náplňou práce:
Koordinačná a metodická činnosť pri príprave personálnych podkladov zamestnancov. Vybavovanie personálnej agendy a plnenie úloh zásadného významu pre chod organizačnej zložky podľa pokynov nadriadeného. Zabezpečovanie realizácie úloh v oblasti personálnej politiky s komplexným návrhom na možnosti výberu, rozmiestňovanie a skončenie pracovných pomerov zamestnancov pre potreby Osobného úradu MO SR. Organizovanie a poučovanie zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi podľa zákona o ochrane osobných údajov. Posudzovanie a vykonávanie návrhov legislatívnych zmien, interných predpisov a pripomienkovanie ďalších materiálov z hľadiska pôsobnosti. Príprava podkladov k navrhovaným organizačným zmenám. Spracovanie plánov úloh a vyhodnotenia splnenia úloh, koordinácia prípravy stanovísk a materiálov do kolégia ministra obrany SR, na rokovanie vlády SR, Bezpečnostnej rady SR a obdobných materiálov v rámci vnútrorezortného a medzirezortného pripomienkového konania. Rozpracovávanie úloh programového vyhlásenia vlády, uznesení vlády a záverov z rokovaní vlády SR na podmienky úradu. Zabezpečovanie kontrolnej činnosti sekcie na úseku plnenia vnútorných riadiacich predpisov, usmernení, rozkazov, nariadení a metodických pokynov. Zabezpečovanie výkonu kontroly v organizačnej zložke a podriadených zariadení v oblasti účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti pri plnení úloh vyplývajúcich z činností. Príprava návrhov na opatrenia. Komplexné evidovanie kontrolnej činnosti rezortných a mimo rezortných kontrolných orgánov. Spracovávanie, zodpovedanie a predkladanie podkladov k výplate miezd zamestnancov. V súčinnosti s odbornými orgánmi Ministerstva obrany SR spracovávanie, vedenie a upresňovanie dokumentácie pre uvádzanie do vyšších stupňov bojovej pohotovosti. Organizovanie periodickej inventarizácie hnuteľného majetku v správe, v súlade podľa pokynov príslušnej organizačnej zložky. Koordinovanie vzdelávanie tak, aby bola zabezpečená požadovaná úroveň zamestnancov. Spracovanie podkladov pre zabezpečenie stravovania zamestnancov a v oblasti odborného vzdelávania zamestnancov. Vykonávanie pracovných ciest podľa požiadaviek. Vykonávanie základnej finančnej kontroly. Zabezpečovanie spracovania vnútorných riadiacich predpisov, usmernení, rozkazov, nariadení a metodických pokynov v oblasti investičnej, rutinnej a štandardnej údržby, služieb, nehnuteľného a hnuteľného majetku štátu. Zabezpečovanie reportovania plnenia plánov v oblasti investičnej, rutinnej a štandardnej údržby, služieb, nehnuteľného a hnuteľného majetku štátu a komunikáciu výsledkov v rámci rezortu Ministerstva obrany SR. Príprava podkladov v oblasti stravovania, cestovných príkazov, školení, kurzov a seminárov.

Zamestnanecké výhody, benefity

- podpora ďalšieho odborného vzdelávania
- pracovné voľno s náhradou mzdy nad zákon
- pružný pracovný čas
- príspevok na doplnkové dôchodkové pripoistenie
- Multisport karta
- ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

Veríme, že Vás naša ponuka zaujala a vážime si Váš záujem o prácu v našej organizácii. Všetky Vaše osobné materiály budú starostlivo posúdené, kontaktovať však budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované podmienky.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Základy
Microsoft Excel - Základy
Microsoft Outlook - Základy

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- skúsenosti na podobnej pracovnej pozícií
- výborné komunikačné zručnosti
- zodpovedný prístup k práci
- samostatnosť
- spoľahlivosť
- dôslednosť
- kreativita
- organizačné schopnosti

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ministerstvo obrany SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky na úseku obrany SR so sídlom v Bratislave.