Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Senior analytik projektu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Dúbravská cesta, Karlova Ves
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 2 100 EUR/mesiacOd 2.100 EUR/Výsledná mzda bude predmetom osobného rozhovoru a bude sa odvíjať od skúseností a odborných znalostí uchádzača.
  • Termín nástupu: asap
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok, na dohodu (brigády)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Chceš zmeniť veci k lepšiemu? Si empatický človek plný produktívnych a kreatívnych nápadov, ktoré pozitívne ovplyvnia fungovanie štátu?

Pridaj sa do najlepšieho tímu a svojím podielom nám môžeš pomôcť uviesť tieto vízie a projekty do praxe. Prinesme spolu lepšiu budúcnosť pre rozvoj našich miest a obcí.

Hľadáme senior analytika projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS): „Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov“ (ďalej len „projekt“) v gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Tvojou náplňou bude:
- tvorba Akčného plánu pre rozvoj inteligentných miest a regiónov pre roky 2022 – 2024 (2023 – 2025) - analytické práce pri tvorbe konkrétnych opatrení Akčného plánu,
- tvorba štátnej politiky a strategických cieľov MIRRI SR v oblasti podpory inteligentných miest a regiónov, implementácia pilotných opatrení,
- spolupráca na tvorbe podpory pre využívanie IoT v rámci inteligentnej samosprávy, IKT systémov a platforiem pre manažment mestských služieb, inteligentných dopravných systémov v samospráve, inteligentnej správy budov, energetickej efektívnosti a pod.; príprava podkladov a vstupov na základe dostupných informácií a údajov, koordinácia a konzultácie s kľúčovými aktérmi verejnej a súkromnej sféry,
- podpora samosprávy v oblasti rozvoja inteligentných miest a regiónov najmä prostredníctvom poradenstva pri príprave projektov a stratégií,
- spolupráca s platformou slovenských a medzinárodných expertov projektového tímu v oblasti odborného hodnotenia a podpory jednotlivých samospráv,
- poskytovanie odbornej a koordinačnej podpory v rámci pracovných skupín a platforiem pre inteligentný rozvoj miest a regiónov,
- spolupráca s partnermi a stakeholdermi na národnej aj regionálnej úrovni,
- reprezentácia projektu na verejných fórach a príprava podkladov pre túto reprezentáciu (na regionálnej, národnej, kontinentálnej i svetovej úrovni),
- účasť na tuzemských a zahraničných pracovných cestách, konferenciách, workshopoch,
- výkon vyššie uvedených činností počas obdobia trvania projektu, najdlhšie však do konca roka 2023.

Prečo práve kariéra na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR:
• ako národný koordinátor agendy inteligentných miest a regiónov, MIRRI SR vecne zabezpečuje problematiku rozvoja inteligentných miest a regiónov v SR a zároveň pripravuje opatrenia s cieľom prehĺbiť schopnosť samospráv uvádzať koncepty inteligentného rozvoja do praxe a mnoho ďalších,
• príležitosť byť súčasťou tvorby podporných opatrení na národnej úrovni s dlhodobým dopadom na rozvoj miest a regiónov SR,
• možnosť byť súčasťou skúseného a dynamického tímu odborníkov,
• nadštandardné mzdové ohodnotenie,
• možnosť kariérneho rozvoja,
• účasť na projektoch medzinárodnej spolupráce a transfere zahraničného know-how,
• účasť na domácich a zahraničných pracovných podujatiach.

Zamestnanecké výhody, benefity

• pružný pracovný čas,
• príspevok na stravovanie,
• príspevok do doplnkového dôchodkového sporenia,
• motivačné finančné ohodnotenie,
• možnosti vzdelávania,
• 5 dní dovolenky navyše,
• možnosť pracovať z domu,
• príjemné pracovné prostredie a kolektív,
• ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy.

Informácie o výberovom konaní

V prípade, že vás naša ponuka zaujala a spĺňate požiadavky, pošlite nám, prosím, svoje CV spolu s motivačným listom.

Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní kandidáti.
Ďakujeme za pochopenie.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft PowerPoint - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý
Microsoft Teams - Pokročilý

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- min. 5 rokov skúseností v niektorých z nižšie uvedených oblastí,
- znalosť problematiky tvorby rozvojových stratégií a ich implementácie – na regionálnej alebo národnej úrovni,
- znalosť problematiky tvorby strategických dokumentov v prostredí ústredných orgánov štátnej správy výhodou,
- znalosť ekosystému inteligentných miest a regiónov, osobný záujem o problematiku miest a regiónov, a samosprávneho členenia v SR výhodou,
- znalosť a osobný záujem o problematiku inteligentných miest a regiónov, technologické inovácie, behaviorálne prístupy – zmena myslenia a procesov, prácu s dátami,
- osobná skúsenosť s/znalosť fungovania štátnej a/alebo verejnej správy,
- organizačné zručnosti, spoľahlivosť, flexibilita, analytické a strategické myslenie,
- kreativita pri riešení nezvyčajných úloh a problémov, out-of-the-box thinking.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:
• riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,
• oblasť informatizácie spoločnosti,
• oblasť investícií,
• oblasť regionálneho rozvoja.

V oblasti informatizácie spoločnosti MIRRI zabezpečuje centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie o využívaní finančných zdrojov vo verejnej správe pre informačné technológie, centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti.

V oblasti investícií MIRRI zabezpečuje strategické plánovanie a strategické projektové riadenie vrátane vypracovania národného strategického investičného rámca, ako aj koordináciu investičných projektov určených vládou SR.

V oblasti riadenia, koordinácie a dohľadu nad využívaním finančných prostriedkov z eurofondov MIRRI koordinuje dodržiavanie Partnerskej dohody na roky 2014 až 2020, rozhoduje o záväzných plánoch a krízovom riadení operačných programov a zabezpečuje presadzovanie strategických cieľov Slovenska v oblasti poskytovania financií z eurofondov.

V oblasti regionálneho rozvoja MIRRI podporuje činnosť okresných rozvojových centier, schvaľuje a poskytuje vládou schválené dotácie a regionálne príspevky na projekty samospráv v najmenej rozvinutých okresoch a vyhodnocuje plnenie akčných plánov v spolupráci s miestnymi úradmi.

MIRRI plní aj úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činnosti podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov