Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Hlavný radca - analytička/ analytik Hodnoty za peniaze

Ministerstvo financií SR

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 913 EUR/mesiacPlat pozostáva z platovej tarify v 6. PT (913,- EUR) s možnosťou priznania osobného príplatku podľa § 132 zákona o štátnej službe až do výšky 100 % z platovej tarify.
  • Termín nástupu: dohodou
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Analýzy nemusia končiť v šuplíku. Analýzami na Útvare hodnoty za peniaze (ÚHP) máte možnosť ovplyvniť prístup, akým štát nakladá s verejnými zdrojmi.

Vašou úlohou bude zlepšiť výsledky slovenského verejného sektora, a to prostredníctvom revízie verejných výdavkov, hodnoteniami investičných projektov a analýzami na rôzne témy verejného záujmu. Prácu tvorí spektrum činností od zberu a analýzy dát, cez tvorbu opatrení identifikovaných problémov, vrátane prezentácie výsledkov medzirezortným partnerom, či odbornej verejnosti.

Budete súčasťou jedného z projektových tímov, ktoré vedú skúsení tím-lídri. Tímy sú utvárané projektovým prístupom vždy s novým odborným zameraním podľa aktuálnej témy.

Náplň práce: analytická činnosť v oblasti verejných investícií, politík, regulácií a rozpočtu, najmä v rozsahu:
• analýzy a hodnotenie verejných investícií, zahŕňajúc činnosti
o spolupráca pri príprave a kontrola strategických materiálov, rozpočtu investícií, riadiacich dokumenty a legislatívy, napojenie na rozpočet
o tvorba metodík pre prípravu štúdií uskutočniteľnosti investícií a analýzy prínosov a nákladov
o správa portfólia projektov, zapojenie do prípravy najväčších projektov, spolupráca so špecialistami zo súkromného a verejného sektora, hodnotenie investícií
o poradenstvo pri financovaní (EÚ, PPP, koncesie, návratné formy, záruky, atď.), hodnotenie rizík a efektívnosti PPP, monitoring kontraktov
o cenové databázy, rozpočtovanie projektov, aplikačná podpora, BIM
o dopravné modelovanie
• príprava revízie výdavkov na vybrané sektory (napr. prevádzku, politiky, regulácie jednotlivých rozpočtových kapitol inštitúcií verejnej správy),
• tvorba návrhov úsporných výdavkových opatrení, (napr. identifikácia, vyhodnocovanie, verifikácia, precizovanie neefektívnych oblastí, neúčelných služieb, možností riešenia, argumentov, tvorba a formulovanie najlepších opatrení na úsporu a/alebo zvýšenie hodnoty za peniaze v danej oblasti, tvorba a nastavenie merateľných ukazovateľov opatrení),
• vedenie rokovaní s partnermi naprieč ústrednými orgánmi verejnej správy,
• spolupráca s externými partnermi (MMF, EK, OECD) a odbornou verejnosťou,
• ďalšie analytické činnosti súvisiace s výkonom revízie verejných výdavkov, prípadne implementáciou a monitorovaním opatrení.

Zamestnanecké výhody, benefity

• práca, ktorou môžete zmeniť Slovensko,
• zahraničné študijné pobyty, kurzy a stáže,
• priestor a podmienky na kreativitu a vlastné iniciatívne projekty,
• príjem porovnateľný so súkromným sektorom,
• možnosť veľa sa naučiť a práca s najlepšími,
• 5 dní dovolenky nad rámec zákonníka práce, možnosť práce z domu a využitia „sickday“ (2x do roka),
• príspevky na DDS, rekreáciu, MultiSport kartu, dopravu do zamestnania a príspevok za darcovstvo krvi.

Informácie o výberovom konaní

Do výberového konania je potrebné sa prihlásiť výlučne prostredníctvom portálu www.open.slovensko.sk cez link
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/32087

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie I. stupňa je minimálnou požiadavkou, vyšší dosiahnutý stupeň vzdelania je vítaný

Odborné znalosti:
• orientácia v ekonomickej teórii, analytických nástrojoch a verejných politikách (napr. politika trhu práce, politika vzdelávania, regulácia, zdravotníctvo, penzijný systém a pod.) a výdavkoch
• kvantifikácia výdavkových opatrení, scenár nezmenených politík, krátkodobé a dlhodobé fiškálne projekcie a pod.
• všeobecný prehľad
• znalosti CBA analýz, kalkulácie cenových odhadov, dopravného modelovania výhodou

Jazykové znalosti:
• ovládanie anglického jazyka na pokročilej úrovni B2 - výborná písomná a ústna komunikácia v angličtine

IT zručnosti:
• ovládanie MS Word a MS Excel, výhodou je znalosť práce s SQL databázami, GIS a jedným z programov ako R, STATA, Eviews či Matlab, Python na používateľskej úrovni

Schopnosti a osobnostné vlastnosti:
• svedomitosť a spoľahlivosť (zodpovednosť, aktívny prístup k riešeniu úloh),
• schopnosť pracovať pod tlakom,
• analytické, koncepčné a strategické myslenie (schopnosť zadefinovať problém a navrhnúť najvhodnejšie riešenie),
• komunikačné zručnosti (zrozumiteľne písať, vhodne si pri tom pomôcť dátami a grafmi a vystihnúť pointu aj na krátkom priestore),
• adaptabilita a flexibilita (schopnosť rýchlo sa zorientovať v novej problematike).

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ministerstvo financií SR ako ústredný orgán štátnej správy plní vo vymedzenej pôsobnosti úlohy v oblasti financií, daní, poplatkov, colníctva, finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu, majetku verejnej správy, cien a cenovej kontroly a európskych záležitostí. Postavenie a pôsobnosť ministerstva upravuje zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.