Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

SMART inžinier mesta

Mestský úrad v Žiline

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu, Žilina
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 500 EUR/mesiac• základná mzda 1 500 EUR/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 20 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 800 EUR/mesiac brutto.), • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
  • Termín nástupu: 01.04.2023
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Stručná charakteristika pracovnej činnosti na pracovnej pozícii SMART inžinier mesta:
• Komunikuje s externým prostredím zameraným na SMART riešenia (súkromné spoločnosti, neziskové organizácie, SMART špecialisti, akademická sféra).
• Koordinuje účasť relevantných odborných partnerov na SMART fungovaní a rozvoji mesta.
• Komunikuje s obcami v okolí mesta v rámci zadefinovaného územia mestského rozvoja Žilina s cieľom vytvorenia synergie SMART mestského regiónu.
• Komunikuje s obdobnými SMART zamestnancami samospráv a samosprávnych združení.
• Zastupuje mesto na rokovaniach Smart Cities klubu a iných organizácií so zameraním na SMART a inovatívne riešenia.
• Je zodpovedný za aktualizáciu auditu Smart City, návrh koncepcie mesta v oblasti Smart City, navrhuje aktualizáciu relevantných častí PHSR obcí UMR Žilina v súčinnosti s oddelením projektov EÚ a aktualizáciu investičných a strategických dokumentov mesta.
• V súčinnosti s oddelením projektov EÚ vyhľadáva činnosti a konzultuje možnosti financovania investičných a neinvestičných projektov zo zahraničných zdrojov, domácich dotačných a úverových zdrojov.
• Koordinuje činnosť útvarov mesta smerom k zefektívneniu fungovania úradu, tak, aby napomáhali realizácii inovatívnych SMART projektov mesta.
• Navrhuje úpravy interných procesov, zmeny interných pracovných pozícii s cieľom modernizácie a zefektívnenia fungovania úradu v súlade s digitalizáciou procesov a fungovania úradu.
• Spolupracuje na riešeniach e-government na úrovni mesta.
• V súčinnosti s oddelením projektov EÚ zisťuje možnosti zapájania sa do medzinárodných projektov. Je súčasťou projektového tímu a zodpovedá v projekte za procesy SMART agendy.
• Podieľa sa príprave verejných obstarávaní, pri procesoch vo verejnom obstarávaní a pri realizácii zákaziek v oblasti SMART projektov.
• Spolupracuje s oddelením informatiky na efektívnom využívaní mestského HW a SW, logickom a spoľahlivom prepojení IoT prvkov.
• Je súčasťou projektových tímov, kde zodpovedá za procesy SMART agendy.
• Prezentuje riešenia mesta pri odborných konferenciách.
• Popularizuje mestské riešenia vo vzťahu k obyvateľom mesta – prezentácia a propagácia.
• Zúčastňuje sa školení v rámci SMART City akadémie a iných inovatívnych združení zameraných na vzdelávanie SMART City inžinierov.
• Navrhuje vedeniu mesta a mestskému zastupiteľstvu oblasti inovácii a SMART riešení, ktorým by bolo potrebné venovať pozornosť.

Zamestnanecké výhody, benefity

- osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 20 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov.
• možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
• flexibilný pracovný čas,
• nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
• zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Informácie o výberovom konaní

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina
vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým konaním:
Kancelária primátora a prednostu – SMART INŽINIER MESTA
Predpokladaný termín nástupu: 01.04.2023
Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 26.02.2023 na adresu:

Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: [email protected]

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

IKT/ technický odbor

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Základné požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa alebo I. stupňa so zameraním IKT/technické vzdelanie výhodou,
• požadovaná prax: pri VŠ II. stupňa min. 5 rokov, pri VŠ I. stupňa min. 6 rokov,
• prax v oblasti strategického riadenia, SMART agendy minimálne 2 roky,
• znalosť legislatívy a aktuálnych SMART trendov,
• prax v riadiacich pozíciách,
• práca s Microsoft Office (Word, Excel, Outlook),
• vodičský preukaz skupiny „B“,
• znalosť anglického jazyka - úroveň pokročilý,
• samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, zmysel pre tímovú prácu, schopnosť rýchlej orientácie v problematike,
• tvorivosť, komunikatívnosť, flexibilita,
• bezúhonnosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mestský úrad v Žiline
verejná správa

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov