Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Referent agendy projektov EÚ

Mestský úrad v Žiline

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu, Žilina
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 050 EUR/mesiac- základná mzda 1 050 €/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia až do výšky 25% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po ukončení skúšobnej doby), - 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
  • Termín nástupu: 01.02.2022
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- spracovanie projektov predkladaných v rámci Štrukturálnych fondov EÚ (OPII, IROP, OP KŽP, OP ĽZ...) a iných dotačných a grantových schém (Dotácie MPSVaR SR, MF SR...), príprava projektových príloh, monitoring aktuálnych výziev,
- zodpovednosť za riadenie projektu počas celého životného cyklu projektu,
- riadenie projektových (ľudských a finančných) zdrojov, zabezpečovanie tvorby obsahu, priebežné odôvodňovanie projektu (aktualizácia BC/CBA) a predkladanie vstupov na rokovanie Riadiaceho výboru,
- komunikácia s dodávateľmi,
- zodpovednosť za plnenie projektových cieľov, plánovanie a dodržiavanie harmonogramu prác a rozpočtu, koordináciu členov projektového tímu, hodnotenie a prezentáciu výsledkov a za riadenie s tým súvisiacich rizík,
- zodpovednosť za riadenie zmien v projekte,
- zodpovednosť za naplánovanie a riadenie testovania, distribúcie a nasadenie releasu, zaistenie prevádzkovej post-implementačnej podpory používateľov služby IT v realizovanom projekte,
- administratíva projektu (tvorba zápisov zo stretnutí, príprava materiálov pre stretnutia);
- vypracovanie monitorovacích správ;
- príprava zmenových konaní, posudzovanie nákladov naviac, resp. dodatkov k zmluve o dielo a vypracovanie žiadosti o zmenu projektu;
- finančné riadenie projektu;
- vyhodnocovanie finančného pokroku a plnenia rozpočtu;
- analýza výdavkov projektu, posudzovanie oprávnenosti výdavkov projektu;
- spracovanie žiadostí o platbu.

Zamestnanecké výhody, benefity

Čo ponúkame:
- základná mzda 1 050 €/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia až do výšky 25% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po ukončení skúšobnej doby),
- 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
- nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
- flexibilný pracovný čas
- stravné lístky hradené nad rámec zákona,
- zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Informácie o výberovom konaní

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 15.12.2021 na adresu:

Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Prax na pozícii/v oblasti

prax v oblasti prípravy, riadenia a implementácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov fondov

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Základné požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
- min. 3 roky praxe v oblasti prípravy, riadenia a implementácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov fondov EÚ,
- skúsenosť s riadením projektov zameraných na smart riešenia, IoT, príp. IT výhodou,
- znalosť práce s PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet),
- základy účtovníctva,
- stredne pokročilá znalosť anglického jazyka,
- precíznosť, analytické myslenie, flexibilita, kreativita, komunikatívnosť,
- zodpovednosť a odolnosť voči stresu,
- certifikáty Prince 2 / PMI PMP / IPMA výhodou,
- bezúhonnosť.

Vyžaduje sa znalosť:
- Zákon č. 292/2014 Z. z. - Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Vyhláška č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov,
- Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mestský úrad v Žiline
verejná správa

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov