Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Riaditeľ/ka Mestskej knižnice Žilina

Mestský úrad v Žiline

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Žilina
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 000 EUR/mesiacod 1000,00 € brutto/mesačne
  • Termín nástupu: dohodou
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činnosti organizácie,
• zodpovednosť za zveľaďovanie a efektívne a hospodárne nakladanie so zvereným
majetkom organizácie,
• tvorba programovej štruktúry jednotlivých pobočiek,
• tvorba a implementácia projektov – získavanie finančných prostriedkov z iných zdrojov,
• viac informácií o knižnici sa dozviete zo schváleného materiálu na web stránke:
https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/04/28.-Mestska-kniznica-Zilina.pdf

Informácie o výberovom konaní

Mesto Žilina v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Mestskej knižnice Žilina, ul. Sv. Cyrila a Metoda 1, 010 08 Žilina

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list a fotokópia dokladu o vzdelaní,
• predloženie projektu so zameraním na víziu smerovania organizácie, stratégiu rozvoja a služieb s dôrazom na efektívnu hospodárnosť a finančnú udržateľnosť organizácie na najbližších 5 rokov,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
• súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí plnia zverejnené požiadavky a v požadovanom termíne a požadovaným spôsobom predložia všetky potrebné dokumenty.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte do 24.5.2021 s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ – názov organizácie – „NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne Mestského úradu Žilina alebo poštou na adresu:

Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie na knihovníctvo výhodou

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie na
knihovníctvo výhodou,
• minimálna 3-ročná odborná prax,
• odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (zákon č. 126/2015 Z.z. o knižniciach, Autorský zákon č. 185/2015 Z. z., zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel a pod.),
• ovládanie štátneho jazyka,
• bezúhonnosť, spoľahlivosť na právne úkony v plnom rozsahu, manažérske zručnosti a osobnostný predpoklad na výkon funkcie, flexibilita, tvorivosť, komunikatívnosť,
• aktívna práca s PC, word, excel a inými bežne používanými komunikačnými technológiami, knižničné systémy,
• znalosť anglického jazyka,
• prax s písaním a implementáciou projektov vítaná.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mestský úrad v Žiline
verejná správa

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mestský úrad v Žiline
Nám. Obetí komunizmu 1
011 33 Žilina
http://www.zilina.sk