Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Vedúci finančného oddelenia

Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Gunduličova, Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 500 EUR/mesiacMzda od 1500 EUR - k zmluvnej mzde je možné priznať osobný príplatok v závislosti od skúseností uchádzača
  • Termín nástupu: 1.3.2022, príp. dohodou
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Zodpovedá za spracovanie a evidencia podkladov pre vedenie komplexného účtovníctva a ich predkladanie magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy;
• Zodpovedá za výkon a komplexné zabezpečenie základnej finančnej kontroly,
• Zodpovedá za evidenciu prijatých dodávateľských faktúr a platobných poukazov, vystavených odberateľských faktúr a zabezpečuje predloženie na ich realizáciu,
• Zodpovedá za prípravu podkladov k dokladovej a fyzickej inventarizácii majetku a záväzkov podľa účtovných stavov
• Zodpovedá za vedenie operatívnej účtovnej evidencie o stave a pohybe majetku zvereného mestskej polícii,
• Zodpovedá za zostavovanie výkazov čerpania rozpočtu podľa potrieb a požiadaviek mestskej polície a magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
• Spolupracuje pri zostavovaní prehľadov výdavkov podľa potrieb mestskej polície,
• Zabezpečuje správu pohľadávok od vzniku pohľadávky až po úhradu, prípadne riešenie odpisu pohľadávky z účtovnej evidencie podľa požiadaviek a upresnení magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
• Zodpovedá za spracovanie návrhu rozpočtu Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podkladov, vyhodnocovania rozpočtu mestskej polície a zabezpečenia jeho hospodárneho čerpania,
• Zabezpečuje pokladničné operácie, vrátane hotovostného styku s bankovými inštitúciami, správu agendy cenín,
• Zabezpečuje spoluprácu so sekciou financií a s oddelením verejného obstarávania magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Zamestnanecké výhody, benefity

• príspevok na bývanie vo výške 50 € / mesiac,
• vernostná odmena po odpracovaní 5, 10, 15, 20 rokov,
• jubilejná odmena,
• voľný cestovný lístok na MHD,
• príspevok na stravovanie aj počas dovolenky,
• príspevok zo sociálneho fondu na sociálnu výpomoc do výšky 150 € (PN viac ako 6 týždňov),
• príspevok zo sociálneho fondu na regeneráciu pracovných síl,
• doplnkové dôchodkové sporenie 2,5 % mzdy,
• náhrada príjmu počas PN počas 10 kalendárnych dní súhrnne za kalendárny rok vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu,
• príspevok na kúpeľnú liečbu vo výške 150 €,
• pracovná rehabilitácia v rozsahu 7 kalendárnych dní (po dosiahnutí veku 40 rokov a odpracovaní 2 rokov),
• MultiSport karty,
• možnosť ubytovania v ubytovacom zariadení zamestnávateľa.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
• profesijný životopis,
• overená fotokópia dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní,
• súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť spolu s požadovanými podkladmi doručte elektronicky do 10.02.2022 vrátane na adresu: personalne@mp.bratislava.sk

Vážime si Váš záujem pracovať pre Mestskú políciu Hlavného mesta SR Bratislava. Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické, finančníctvo

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• manažérska prax v oblasti financií výhodou,
• skúsenosť s financiami vo verejnej správe - rozpočtová klasifikácia, účtovníctvo vo verejnej správe, zákonné limity a možnosti, verejné obstarávanie výhodou,
• analytické, koncepčné a strategické myslenie,
• schopnosť pracovať pod tlakom,
• sebadôvera a schopnosť samostatnej práce,
• zmysel pre zodpovednosť a asertivitu,
• aktívny a iniciatívny prístup, osobné nasadenie.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy je rozpočtovou organizáciou Hlavného mesta SR. Jej hlavnou činnosťou je ochrana verejného poriadku.