Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Odborný/á referent/ka dopravy

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Kutlíkova, Petržalka, Slovensko, Bratislava (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 300 EUR/mesiacna základe kvalifikácie, skúseností a výsledkov a + možnosť kvartálnych odmien
  • Termín nástupu: ihneď / po dohode
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

S vašou vysnívanou prácou so super kolegami v Petržalke budete spokojný/á, ak na čo najviac z otázok nižšie odpoviete ÁNO

- Máte skúsenosť nielen s administratívou v oblasti výstavby, cestného hospodárstva a dopravy a rozumiete procesom vo verejnej a štátnej správe?
- Viete sa naozaj dobre a flexibilne orientovať v legislatívne súvisiacej s cestným hospodárstvom a dopravou, výstavbou či správnym konaním?
- Sú vaše hodnoty v súlade s verejnoprospešným charakterom vašej budúcej pracovnej činnosti a viete svoju prácu vnímať nie len ako zárobkovú činnosť, ale aj ako určité poslanie?
- Nerobí vám problém komunikácia s občanmi pri vybavovaní žiadostí či riešení podnetov, ktoré sa týkajú oblasti dopravy?
- Máte vodičský preukaz a ste aktívnym vodičom alebo vodičkou?

Činnosti, ktorými vás budeme u nás v Petržalke zamestnávať

- podieľať sa na tvorbe koncepčných, metodických a analytických materiálov v oblasti cestného hospodárstva
- zabezpečovať samostatnú odbornú činnosť v oblasti výstavby, cestného hospodárstva a dopravy
- podieľať sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov v agende cestného hospodárstva a dopravy
- pripravovať rozhodnutia cestného správneho orgánu v cestnom hospodárstve, najmä o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch
- pripravovať rozhodnutia cestného správneho orgánu o povoľovaní zvláštneho užívania miestnych ciest
- zabezpečovať kontrolu vecného a termínovaného plnenia vydaných povolení
obhliadky na tvare miesta
- pripravovať podklady a materiály na rokovanie komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva
- pripravovať stanoviská k podnetom, sťažnostiam, petíciám právnických a fyzických osôb na úseku cestného hospodárstva, stavebného poriadku
- pripravovať stanoviská k dokumentácii stavieb a zodpovedať za ich komplexné posúdenie
- zastupovať mestskú časť na stavebných a kolaudačných konaniach v rozsahu splnomocnení
- spolupracovať v rámci správnych konaní s orgánmi štátnej správy

Váš bežný pracovný deň u nás v Petržalke si môžete predstaviť aj takto

Vaša kancelária sa nachádza priamo na našom miestnom úrade. Počas pracovného dňa sa budete podieľať na komunikácii s občanmi Petržalky v oblasti problematiky dopravy, uzávierok ciest, rozkopávok s zvláštneho užívania ciest. Práca v teréne bude pozostávať z kontroly plnenia a dodržiavania vydaných rozhodnutí cestného správneho orgánu, miestnych zisťovaní v rámci správnych konaní, prípadne zisťovaní legálnosti uzávierok a zvláštneho užívania miestnych ciest v správe našej mestskej časti. Odpoviete na otázky z podnetov alebo pripravíte podklady pre komisie miestneho zastupiteľstva. Okrem kolegov z vášho oddelenia budete spolupracovať aj s mestskou políciou, referátom technických činností, komunikácie, mobility, právnym oddelením a oddelením správy verejných priestranstiev či orgánmi štátnej a verejnej správy, najmä s dopravným inšpektorátom. Bude tiež pripravovať odpovede na interpelácie z miestneho zastupiteľstva, prípadne podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Ako je asi jasné, vlastnú iniciatívu, samostatnosť a precíznosť pri vašej práci veľmi oceníme.

Zamestnanecké výhody, benefity

- 5 dní dovolenky navyše
- mobilný telefón s neobmedzenými volaniami
- príspevok do 3. piliera dôchodkového sporenia (po 1 roku)
- dochádzkový bonus do výšky 70 Eur mesačne
- stabilná práca v prívetivom kolektíve
- potrebné školenia a kurzy
- samozrejme príspevok na stravovanie
a ďalšie benefity vyplývajúce z práce vo verejnej správe či kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

Ak vás táto ponuka zaujala, nezabudnite nám poslať

- štruktúrovaný profesijný životopis a motivačný list
- certifikáty o relevantných kurzoch a školeniach
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Vašu žiadosť o prácu pre Petržalku spolu s uvedenými dokumentmi môžete posielať minimálne do 24.06.2022 (vrátane) na e-mail [email protected] Vopred všetkým ĎAKUJEME za prejavený záujem, no do ďalšieho kola výberového konania budú pozvaní len vybraní uchádzači. V prípade úspechu túto informáciu obdržíte najneskôr do 14 dní od uvedeného termínu. Uchádzačov, ktorí neboli vybraní na osobný pohovor, nebudeme z kapacitných dôvodov kontaktovať. Ďakujeme za pochopenie a držíme palce.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

stavebníctvo alebo doprava

Prax na pozícii/v oblasti

stavebníctvo alebo doprava

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Náš nový kolega alebo kolegyňa by mal/a mať prax a skúsenosť s prácou vo verejnej správe, s komunikáciou s občanmi a inými orgánmi verejnej správy. Dôležitými vlastnosťami by však mali byť najmä odbornosť, samostatnosť, zmysel vidieť veci komplexne a nebáť sa učiť aj z vlastných chýb. V neposlednom rade platí, že spolupráca, vytrvalosť, ochota pomôcť, trpezlivosť, prioritizácia či zodpovednosť nie sú u nás na referáte iba frázami.

K vašej novej práci pre Petržalku budete určite potrebovať

- vysokoškolské vzdelanie I. či II. stupňa so zameraním na technický smer (stavebníctvo a doprava)
- odborná prax v spomínaných alebo príbuzných odboroch minimálne 1 rok
- orientácia v príslušných právnych predpisoch:
- Zákon č. 135/1961 Zb. zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
- Vyhláška č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách,
- Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení,
- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),
- Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Štatút hl. mesta SR Bratislavy,
- Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov;
- práca s PC a softvérom: Excel, Word, Outlook, AutoCAD
- vodičský preukaz skupiny B
- komunikatívnosť, spoľahlivosť, precíznosť a flexibilita
- bezúhonnosť a vysoké morálne i hodnotové zásady
- znalosť cudzieho jazyka (AJ, NJ) je výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mestská časť Bratislava-Petržalka je jednou z najväčších slovenských samospráv s viac ako 150-tisíc obyvateľmi. Naše kolegyne a kolegov z miestneho úradu, zberného dvora, trhoviska, plavárne, odťahového parkoviska, kultúrnych zariadení, knižnice, sociálnej výdajne, klubovne seniorov, škôlok a škôl spája zmysel pre službu obyvateľom a návštevníkom Petržalky, záujem o okolie, v ktorom žijeme a v neposlednom rade aj pomoc a podpora všetkým, ktorí ich potrebujú. Ak sa vám naše poslanie páči, radi vás medzi sebou privítame. Neváhajte sa prihlásiť do vami preferovaného výberového konania, a pomôžte nám tak z Petržalky robiť lepšie miesto pre život nás všetkých. ĎAKUJEME a tešíme sa na spoluprácu.

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Diheneščíková
Tel.: +421947487238
E-mail: poslať životopis