Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Referent na finančné oddelenie - referát účtovníctva

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 100 EUR/mesiac
  • Termín nástupu: dohodou
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- spolupracuje na prácach spojených s vykonávaním individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, inventarizácie majetku a záväzkov
- zastupuje počas neprítomnosti pracovníčku pokladne
- účtuje o nákladoch a výnosoch, pohľadávkach a záväzkoch a poskytnutých transferoch súvisiacich so založenými obchodnými spoločnosťami a príspevkovými organizáciami.
- vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca

Iné požiadavky:
- odborné skúsenosti v oblasti účtovníctva podľa ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
- odborné skúsenosti v oblasti účtovania na základe opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č. 16786/2007-3, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC v znení neskorších zákonných úprav - výhodou

Informácie o výberovom konaní

Profesijný životopis spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 31.08.2020 na e-mailovú adresu kontaktnej osoby.
Originály dokladov k nahliadnutiu spolu s podpísaným súhlasom so spracovaním osobných údajov prinesie uchádzač na výberové konanie osobne.
Ďakujeme všetkým uchádzačom za záujem pracovať v našej mestskej časti. K výberovému konaniu budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky požiadavky a zašlú požadované doklady.

O podrobnostiach výberového konania a prípadných zmenách budú uchádzači informovaní emailom. Vzhľadom na situáciu s preventívnymi opatreniami termín výberového konania zatiaľ nie je stanovený.

Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú využívané na pracovnoprávne účely.
Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na https://www.petrzalka.sk/ochrana-osobnych-udajov/.
Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov – zodpovednaosoba@somi.sk.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

ekonomické

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
IS SAMO - výhodou - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, odolnosť voči stresu

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

miestna samospráva

Adresa spoločnosti

Mestská časť Bratislava - Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
http://www.petrzalka.sk