Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Riaditeľ/ka kancelárie starostu

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Junácka 1, Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 2 000 EUR/mesiacna základe kvalifikácie, skúseností a výsledkov uchádzača
  • Termín nástupu: ihneď / po dohode
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Činnosti, ktorými Vás budeme u nás v Novom Meste zamestnávať:

• riadenie kancelárie starostu a zabezpečovanie plnenia úloh starostu a zástupcu starostu po organizačnej a administratívnej stránke,
• plnenie úloh v oblasti krízového riadenia, PO a CO ustanovené osobitnými predpismi pre MČ podľa platného Organizačného poriadku,
• zabezpečovanie koncepčnej a koordinačnej činnosti všetkých zamestnancov sekretariátu starostu,
• vypracovávanie stanovísk k závažným materiálom ohľadom koncepcie rozvoja mestskej časti,
• zúčastňovanie sa zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,
• koordinovanie oficiálno-reprezentačných stykov starostu v zahraničnej oblasti,
• zabezpečovanie prípravy materiálov na rokovanie starostu s ďalšími subjektmi,
• koordinovanie spolupráce mestskej časti s organizáciami zriadenými mestskou časťou,
• zabezpečovanie spolupráce s ďalšími organizačnými útvarmi miestneho úradu,
• pri svojej činnosti spolupracuje s kanceláriou prednostu miestneho úradu.

Zamestnanecké výhody, benefity

• štvrťročné odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy:
- za mesiac marec vo výške 25% funkčného platu,
- za mesiac jún vo výške 50% funkčného platu,
- za mesiac september vo výške 25% funkčného platu,
• koncoročná odmena vo výške 100% funkčného platu v zmysle kolektívnej zmluvy,
• 5 dní dovolenky navyše,
• 5 dní sick day,
• stravné lístky v hodnote 5,50 €,
• 50 % úhrada z ceny ročnej električenky,
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 85 € mesačne
• multisport karta

Informácie o výberovom konaní

Ak Vás táto ponuka zaujala, nezabudnite nám poslať požadované listiny:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi a so stručným popisom pracovných činností,
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Spracovanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonávanie úkonov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté iba členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas jeho trvania a po tejto dobe budú zlikvidované, alebo v prípade uzatvorenia pracovnej či inej zmluvy využité na tieto účely.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľka kancelárie starostu - neotvárať“ najneskôr do 23.02.2023 na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Úsek ľudských zdrojov
Junácka ul. 1
832 91 Bratislava

alebo

osobne do podateľne Miestneho úradu Nové Mesto.

V prípade využitia služieb poštovej spoločnosti je rozhodujúci dátum doručenia zásielky, nie dátum odoslania na prepravu. Stránkové hodiny podateľne miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sú zverejnené na www.banm.sk.

Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2) alebo Nemecký jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Office - Pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

v oblasti riadenia a vedenia ľudí

Počet rokov praxe

4

Osobnostné predpoklady a zručnosti

K Vašej novej práci pre Nové Mesto budete určite potrebovať:

• úplné stredoškolské vzdelanie,
• minimálne 4 roky odbornej praxe v oblasti riadenia a vedenia ľudí,
• skúsenosť s prácou v samospráve je pre nás výhodou,
• orientácia v príslušnej legislatíve,
• dobrá znalosť práce s kancelárskymi systémami a aplikáciami verejnej správy je pre nás výhodou,
• zručnosti pri práci s PC a balíkom Microsoft Office,
• znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka na úrovni B2
• samostatnosť a spoľahlivosť,
• zodpovednosť a precíznosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Samospráva - miestny úrad

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov